Skip directly to content

Дослідження ARISTOPHANES: переваги апіксабану в ефективності і безпеці

У ретроспективному когортному дослідженні ARISTOPHANES Еліквіс продемонстрував вищу ефективність і безпеку у порівнянні з ривароксабаном і дабігатраном1

 

Дослідження ARISTOPHANES: ефективність і безпека застосування прямих оральних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь в реальній клінічній практиці1

Мета:

  • Порівняти частоту виникнення інсульту/СЕ і масивних кровотеч у великій популяції пацієнтів з НФП, які отримують різні ПОАК або варфарин.


Дизайн:

  • Ретроспективне наглядове когортне дослідження;
  • Метод псевдорандомізації (propensity score matching) для співставлення когорт 1:1;
  • Використані об'єднані дані Medicare і Medicaid Services Medicare США та 4 комерційних баз заявок (MarketScan, PharMetrics, Optum, Humana);
  • Період дослідження 1 січня 2012 р. – 30 вересня 2015 р.

Популяція пацієнтів:

  • 466 991 пацієнт з НФП, згруповані у когорти пацієнти початково зрівнювалися за ступенем ризику, включаючи демографію, супутні захворювання, суму балів за шкалами CHA2DS2-VASc і HAS-BLED.

Пряме порівняння:

СЕ – системна емболія; НФП – неклапанна фібриляція передсердь; ПОАК – прямі пероральні антикоагулянти;
ARISTOPHANES – Anticoagulants for Reduction in Stroke: Observational Pooled Analysis on Health Outcomes and Experience of Patients

 

 

Апіксабан перевершує як ривароксабан, так і дабігатран стосовно зниження ризиків інсультів і кровотеч в дослідженні ARISTOPHANES1

ШКК — шлунково-кишкова кровотеча; ПОАК — прямі пероральні антикоагулянти; ВР — відносний ризик; ДІ — довірчий інтервал;
СЕ — системна емболія; ВР — настання подій визначений при співставленні подібних когорт методом псевдорандомізації

 

Дослідження реальної клінічної практики ARISTOPHANES
підтверджує перевагу апіксабану за ефективністю і безпекою над варфарином
**,1

 

** Представлені криві Каплана-Мейєра
ПОАК — прямі пероральні антикоагулянти; ВР — відносний ризик; ДІ — довірчий інтервал; СЕ — системна емболія
ВР — настання подій визначений при співставленні подібних когорт методом псевдорандомізації

 

 

Дослідження ARISTOPHANES:
апіксабан показав перевагу в ефективності і безпеці у порівнянні з іншими ПОАК в основних клінічних підгрупах пацієнтів1

ПОАК – прямі пероральні антикоагулянти; ВР – відносний ризик; ДІ – довірчий інтервал; СЕ – системна емболія.
ВР настання подій визначений при співставленні подібних когорт методом псевдорандомізаціі.
$ Взаємодія статистично значуща; 75 мг двічі на день – знижена доза дабігатрану відповідно до реєстрації FDA США.

 

 

*Прямих порівняльних РКД між ПОАК не проводилось, пряме порівняння може бути некоректним.
** Дабігатран в дозі 75 мг двічі на день не зареєстрований на території України для профілактики інсульту й системних тромбоемболій у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь.
Обмеження дослідження ARISTOPHANES визначені як загальні для ретроспективних спостережних досліджень баз даних.

Особи на зображеннях в матеріалі не є реальними лікарями та пацієнтами.

PP-ELI-UKR-0125
Посилання: 

1. Lip G., Keshishian A., Li X. et al. Effectiveness and Safety of Oral Anticoagulants Among Nonvalvular Atrial Fibrillation Patients The ARISTOPHANES Study. Stroke. 2018;49:2933-2944.
2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. Apixaban versus Warfarin in Patient with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365: 981–992.