Skip directly to content

ЕЛІКВІС у системі класифікації FORTA

Що таке FORTA (Fit FOR The Aged)

(Підходить для людей у віці) класифікація?

 

  • Система класифікації FORTA була введена в 2008 році, щоб допомогти лікарям оптимізувати та визначити пріоритет у застосуванні медикаментів у пацієнтів > 65 років7
  • Лікарські препарати отримують рейтинг А, В, С або D, виходячи з їх користі, ризику та доцільності для щоденного використання у пацієнтів літнього віку7,*
  • Форта перевірена у рандомізованому клінічному досліджені8

 

Система класифікації FORTA для відповідного використання лікарських засобів у людей літнього віку7,9

Застосування системи FORTA в клінічних умовах  показало покращення якості лікування8

*Деталі огляду:7 було визначено десять європейських експертів з геріатричної медицини або кардіології, які мають досвід фармакотерапіЇ людей літнього віку. Ці експерти проаналізували відібрану літературу по восьми пероральним антикоагулянтам та оцінили кожен п репарат для застосування у пацієнтів літнього віку за допомогою системи класифікації FORTA. Для досягнення консенсусу був використаний сліпи й двоступінчастий процес Delphi.

 

EЛІКВІС має широкий спектр використання серед пацієнтів з неклапанною ФП, з великим діапазоном ризиків1-6

EЛІКВІС – єдиний інгібітор фактору Xa, який пропонує чудовий захист від інсульту і найкращий профіль безпеки щодо великих кровотеч порівняно з варфарином1,*

 

У дослідженні ARISTOTLE, у пацієнтів із неклапанною ФП, які приймали EЛІКВІС, було незмінно менше випадків інсульту та кровотеч у пацієнтів з різним ризиком порівняно з варфарином1-6

ФП = фібриляція передсердь, CI = довірчий інтервал, HR = відношення ризиків, OAC = пероральний антикоагулянт, TIA = транзиторна ішемічна атака
*ARISTOTLE – це рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження не меншої ефективності 18201 пацієнтів.
Основною метою було визначити, чи не поступається EЛІКВІС варфарину у зменшенні частоти інсульту (ішемічного або геморагічного) або системної емболії серед хворих на неклапанну ФП та принаймні з наявністю ще одного фактору ризику інсульту. Первинним результатом безпеки стала велика кровотеча, згідно з критеріями Міжнародного товариства з тромбозу та гемостазу (ISTH).1
† Пацієнти віком від 65 років.

 

EЛІКВІС продемонстрував стійкі переваги у пацієнтів з неклапанною ФП у групах розподілених за віковим аспектом в дослідженні ARISTOTLE1,3

Зменшення відносного ризику (RRR) на 21% інсульту/системної емболії у пацієнтів які приймали EЛІКВІС порівнянно з варфарином: для всіх вікових груп1

 

Зменшення відносного ризику на 31% великих кровотеч у пацієнтіів, які приймали EЛІКВІС порівнянно з варфарином: для всіх вікових груп1

EЛІКВІС запобігає більшій кількості інсультів, ніж варфарин у пацієнтів літнього віку з неклапанною ФП 
з меншим ризиком великих кровотеч порівняно з варфарином3

 

EЛІКВІС: один з восьми пероральних антикоагулянтів оцінений у незалежній  європейській апробації

у пацієнтів старшого віку з неклапанною ФП7

EЛІКВІС отримав найвищий рейтинг у рамках класифікації FORTA  (Fit fOR The Aged) система класифікації7 ‡

З восьми ОАС, які були оцінені, усі були охарактеризовані між «дуже корисний», «корисний» і «сумнівний». 
Жодний не був охарактеризований, як "не рекомендований".7

 

Інші приклади медикаментів класу А включають: Інгібітори АПФ, A2RA для серцевої недостатності та статини, 
всі вони вважаються «дуже корис ними» для лікування людей літнього віку.7,9

 

A2RA = антагоніст рецептора ангіотензину II, АПФ = ангіотензин-конвертуючий фермент, ФП = фібриляція передсердь OAC = пероральний антикоагулянт

‡ Перегляньте деталі:7 було визначено десять європейських експертів з геріатричної медицини або кардіології, які мають досвід фармакотерапії людей літнього віку. 
Ці експерти розглянули обрану літературу щодо восьми пероральних антикоагулянтів та оцінили кожен препарат для застосування у пацієнтів літнього віку, використовуючи систему класифікації FORTA.
Сліпий двоступінчастий процес Delphi використовувався для досягнення консенсусу.

Література:

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. 
2. Hohnloser SH et al. Eur Heart J 2012: 33; 2821-2830. 
3. Halvorsen S et al. Eur Heart J 2014; 35: 1864–1872. 
4. Garcia DA et al. Am Heart J 2013; 166: 549–558. 
5. Lopes RD et al.Lancet 2012; 380: 1749–1758. 
6. Easton JD et al. Lancet Neurol 2012; 11: 503–511. 
7. Wehling M et al. Drugs Aging 2017; 34: 499–507. DOI 10.1007/978-3-7091-0912-0. 
8. Wehling M et al. Age Ageing 2016; 45: 262–267. 
9. Wehling M et al. Drug Therapy for the Elderly. Vienna: Springer, 2013; 35–42.

PP-ELI-UKR-0079