Skip directly to content

ЕЛІКВІС у системі класифікації FORTA

Що таке FORTA (Fit FOR The Aged)

(Підходить для людей у віці) класифікація?

 

  • Система класифікації FORTA була введена в 2008 році, щоб допомогти лікарям оптимізувати та визначити пріоритет у застосуванні медикаментів у пацієнтів > 65 років7
  • Лікарські препарати отримують рейтинг А, В, С або D, виходячи з їх користі, ризику та доцільності для щоденного використання у пацієнтів літнього віку7,*
  • Форта перевірена у рандомізованому клінічному досліджені8

 

Система класифікації FORTA для відповідного використання лікарських засобів у людей літнього віку7,9

Застосування системи FORTA в клінічних умовах  показало покращення якості лікування8 

*Деталі огляду:7 було визначено десять європейських експертів з геріатричної медицини або кардіології, які мають досвід фармакотерапіЇ людей літнього віку. Ці експерти проаналізували відібрану літературу по восьми пероральним антикоагулянтам та оцінили кожен п репарат для застосування у пацієнтів літнього віку за допомогою системи класифікації FORTA. Для досягнення консенсусу був використаний сліпи й двоступінчастий процес Delphi.

 

EЛІКВІС має широкий спектр використання серед пацієнтів з неклапанною ФП, з великим діапазоном ризиків1-6

EЛІКВІС – єдиний інгібітор фактору Xa, який пропонує чудовий захист від інсульту і найкращий профіль безпеки щодо великих кровотеч порівняно з варфарином1,*

 

У дослідженні ARISTOTLE, у пацієнтів із неклапанною ФП, які приймали EЛІКВІС, було незмінно менше випадків інсульту та кровотеч у пацієнтів з різним ризиком порівняно з варфарином1-6

ФП = фібриляція передсердь, CI = довірчий інтервал, HR = відношення ризиків, OAC = пероральний антикоагулянт, TIA = транзиторна ішемічна атака
*ARISTOTLE – це рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження не меншої ефективності 18201 пацієнтів.
Основною метою було визначити, чи не поступається EЛІКВІС варфарину у зменшенні частоти інсульту (ішемічного або геморагічного) або системної емболії серед хворих на неклапанну ФП та принаймні з наявністю ще одного фактору ризику інсульту. Первинним результатом безпеки стала велика кровотеча, згідно з критеріями Міжнародного товариства з тромбозу та гемостазу (ISTH).1
† Пацієнти віком від 65 років.

 

EЛІКВІС продемонстрував стійкі переваги у пацієнтів з неклапанною ФП у групах розподілених за віковим аспектом в дослідженні ARISTOTLE1,3

Зменшення відносного ризику (RRR) на 21% інсульту/системної емболії у пацієнтів які приймали EЛІКВІС порівнянно з варфарином: для всіх вікових груп1

 

Зменшення відносного ризику на 31% великих кровотеч у пацієнтіів, які приймали EЛІКВІС порівнянно з варфарином: для всіх вікових груп1

EЛІКВІС запобігає більшій кількості інсультів, ніж варфарин у пацієнтів літнього віку з неклапанною ФП 
з меншим ризиком великих кровотеч порівняно з варфарином3

 

EЛІКВІС: один з восьми пероральних антикоагулянтів оцінений у незалежній  європейській апробації

у пацієнтів старшого віку з неклапанною ФП7

EЛІКВІС отримав найвищий рейтинг у рамках класифікації FORTA  (Fit fOR  The Aged) система класифікації7 ‡

З восьми ОАС, які були оцінені, усі були охарактеризовані між «дуже корисний», «корисний» і «сумнівний». 
Жодний не був охарактеризований, як "не рекомендований".7

 

Інші приклади медикаментів класу А включають: Інгібітори АПФ, A2RA для серцевої недостатності та статини, 
всі вони вважаються «дуже корис ними» для лікування людей літнього віку.7,9

 

A2RA = антагоніст рецептора ангіотензину II, АПФ = ангіотензин-конвертуючий фермент, ФП = фібриляція передсердь OAC = пероральний антикоагулянт

‡ Перегляньте деталі:7 було визначено десять європейських експертів з геріатричної медицини або кардіології, які мають досвід фармакотерапії людей літнього віку. 
Ці експерти розглянули обрану літературу щодо восьми пероральних антикоагулянтів та оцінили кожен препарат для застосування у пацієнтів літнього віку, використовуючи систему класифікації FORTA.
Сліпий двоступінчастий процес Delphi використовувався для досягнення консенсусу.

ЕЛІКВІС (апіксабан), таблетки, вкриті плівковою оболонкою; таблетки по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 3, по 6 або по 10 блістерів у пачці з картону. Таблетки по 5 мг, по 14 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону. Таблетки по 2,5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону. Коротка інструкція для медичного застосування препарату. Показання до застосування: профілактика інсультів та системної емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, які мають один або кілька факторів ризику, таких як наявність у анамнезі інсульту чи транзиторної ішемічної атаки, вік від 75 років, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, симптоматична серцева недостатність (щонайменше клас II за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації). Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) та тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), а також профілактика рецидивів ТГВ та ТЕЛА у дорослих. Таблетки по 2,5 мг: профілактика венозної тромбоемболії у дорослих пацієнтів, які перенесли планову операцію з протезування колінного або кульшового суглоба. Протипоказання: гіперчутливість до активної речовини або до будь-якого допоміжного компонента. Клінічно значуща активна кровотеча. Захворювання печінки, які супроводжуються коагулопатією та клінічно суттєвим ризиком кровотечі. Патологія або стан, що супроводжується значним ризиком сильної кровотечі. Одночасне застосування будь-яких інших антикоагулянтів, наприклад нефракціонованого гепарину, низькомолекулярних гепаринів, похідних гепарину, пероральних антикоагулянтів, за винятком специфічних випадків зміни антикоагулянтної терапії або введення нефракціонованого гепарину у дозах, необхідних для забезпечення прохідності центрального венозного або артеріального катетера. Спосіб застосування та дози: препарат застосовують перорально, запиваючи водою, з їжею чи без їжі. Рекомендована доза препарату для профілактики венозної тромбоемболії у разі протезування колінного або кульшового суглоба становить 2,5  мг перорально двічі на день. Першу дозу слід прийняти через 12-24 години після операції. Рекомендована тривалість лікування пацієнтів, що перенесли операцію з метою заміни кульшового суглоба становить 32-38 днів; колінного – 10-14 днів. Рекомендована доза препарату при профілактиці інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь становить 5  мг перорально двічі на день. Доза Еліквісу для лікування гострого тромбозу глибоких вен та легеневої емболії становить 10 мг перорально двічі на день протягом перших 7 днів. Потім препарат застосовують у дозуванні 5 мг перорально двічі на день. Тривалість лікування становить щонайменше 3 місяці. Для профілактики ТВГ та легеневої емболії доза становить 2,5  мг перорально двічі на добу. Якщо пацієнту показана профілактика рецидивів, дозу 2,5 мг двічі на добу слід починати приймати після завершення 6-місячного курсу лікування препаратом Еліквіс у  дозі 5 мг двічі на добу або курсу лікування іншим антикоагулянтом. Побічні реакції: частими небажаними реакціями були кровотеча, контузія, носова кровотеча та гематома. Застосування Еліквіс може бути пов'язане зі збільшенням ризику прихованої або явної кровотечі з будь-яких тканин або органів, що може призвести до  постгеморагічної анемії. Особливості застосування: даних про застосування апіксабану вагітним жінкам немає. На сьогоднішній день невідомо, чи виділяється апіксабан або його метаболіти з грудним молоком людини. Пацієнтам з рівнем креатиніну сироватки ≥ 133 мкмоль/л і віком ≥ 80 років або з масою тіла ≤ 60 кг слід призначати меншу дозу апіксабану, а саме 2,5 мг двічі на добу. Пацієнти з ознаками тяжкого порушення функцій нирок (кліренс креатиніну 15-29 мл/хв) також повинні приймати 2,5 мг двічі на день. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій: слід проявляти обережність, при паралельному використанні нестероїдних протизапальних препаратів, включаючи ацетилсаліцилову кислоту. Не рекомендовано застосовувати для лікування пацієнтів з тяжкими порушеннями функцій пе чінки, у пацієнтів, які отримують системне лікування потужними інгібіторами CYP3A4 та Р-gp, інгібіторами протеази ВІЛ. Одночасне застосування препарату Еліквіс та потужних препаратів-індукторів CYP3A4 та P-gp може призвести до зниження експозиції апіксабану. Фармакологічні властивості: апіксабан є потужним оборот ним прямим та високоселективним інгібітором активної ділянки фактора Ха, призначеним для перорального прийому. Пригнічує вільний та зв’язаний з тромбом фактор Ха, а також пр игнічує активність протромбінази. Категорія відпуску. За рецептом. Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/13699/01/01, UA/13699/01/02, затверджено Наказом МОЗУ № 1554 від 05.07.2019 р.

Література:

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. 
2. Hohnloser SH et al. Eur Heart J 2012: 33; 2821-2830. 
3. Halvorsen S et al. Eur Heart J 2014; 35: 1864–1872. 
4. Garcia DA et al. Am Heart J 2013; 166: 549–558. 
5. Lopes RD et al.Lancet 2012; 380: 1749–1758. 
6. Easton JD et al. Lancet Neurol 2012; 11: 503–511. 
7. Wehling M et al. Drugs Aging 2017; 34: 499–507. DOI 10.1007/978-3-7091-0912-0. 
8. Wehling M et al. Age Ageing 2016; 45: 262–267. 
9. Wehling M et al. Drug Therapy for the Elderly. Vienna: Springer, 2013; 35–42.

PP-ELI-UKR-0079