Skip directly to content

Поєднання ефективності та безпеки при застосуванні препарату Еліквіс

ЯКЩО ОБИРАТИ ДЛЯ СЕБЕ, ЧИ РОЗГЛЯНУЛИ Б ВИ ПОЄДНАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ?

Оберіть поєднання ефективності та безпеки при застосуванні препарату Еліквіс.
Для пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь Еліквіс — єдиний інгібітор Ха фактору, який поєднує:
• перевагу у зниженні ризику інсультів та системних емболій порівняно з варфарином1
• перевагу у зниженні ризику великих кровотеч порівняно з варфарином1

Перехід на прийом ЕЛІКВІСУ може привести до суттєвого позитивного ефекту для Ваших пацієнтів, що приймають варфарин1
ЕЛІКВІС єдиний інгібітор Ха фактору, який демонструє вищу ефективність стосовно зниження ризику інсульту/системної емболії та меншу частоту виникнення серйозних кровотеч порівняно з варфарином1

ЕЛІКВІС засвідчував незмінну ефективність і сприятливий профіль серйозних кровотеч порівняно з варфарином, незважаючи на:

  1. Проміжок часу, коли у пацієнтів підтримувався терапевтичний діапазон (МНС 2,0-3,0) в групі варфарину2
  2. Попередній досвід пацієнтів щодо лікування варфарином3

ФП = фібриляція передсердь 

ДІ = довірчий інтервал 

СР = співвідношення ризику

МНС = міжнародне нормалізоване співвідношення

ЗВР = зниження відносного ризику

* ARISTOTLE було рандомізованим, подвійним-сліпим дослідженням, в яке включили 18201 пацієнта. Первинною кінцевою точкою ефективності був інсульт/системна емболія, а первинною кінцевою точкою безпеки була серйозна кровотеча.1
† Пацієнти з різними рівнями передбаченого контролю МНС: наперед запланований аналіз дослідження ARISTOTLE. У дослідження рандомізували 18201 пацієнта з 1034 клінічних центрів у 39 країнах. Було накопичено загалом 268013 показників МНС, що відповідало в середньому 1,47 показника МНС на одного пацієнта в місяць.2

Лікування ЕЛІКВІСОМ просто ініціювати або перейти на нього з іншого препарату4
Ініціація

  • Рекомендованою дозою ЕЛІКВІСУ при неклапанній ФП є 5 мг двічі на день, препарат приймають перорально з їжею або без неї4​

​​

  • Зниження дози для ЕЛІКВІСУ до 2,5 мг двічі на день рекомендують лише в пацієнтів із неклапанною ФП, які мають два або більше з перерахованих критеріїв:

— Вік ≥ 80 років
— Вага тіла ≤ 60 кг
— Креатинін сироватки ≥133 мкмоль/л
Пацієнти з чітким критерієм тяжкого порушення функції нирок (кліренс креатиніну 15-29 мл/хв) також повинні отримувати нижчу дозу 2,5 мг двічі на день.4

Перехід з іншого препарату​

Відмініть варфарин і почніть лікування ЕЛІКВІСОМ, коли МНС знизиться до <2,04

Оберіть ЕЛІКВІС для Ваших пацієнтів із неклапанною ФП, що приймають варфарин

 

 

Посилання: 

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.

2. Wallentin L et al. Circulation 2013; 127: 2166–2176.

3. Garcia DA et al. Am Heart J 2013; 166: 549–58.

4. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЕЛІКВІС (ELIQUIS®). Затверджено Наказ МОЗ України 18.03.2020 № 673: № UA/13699/01/01; № UA/13699/01/02. http://www.drlz.com.ua/