Skip directly to content

Навіщо вибирати між ефективністю та безпекою?

Еліквіс незмінно засвідчував ефективність стосовно захисту від тромбозу, маючи сприятливий спектр показань і досліджень1-5

Еліквіс — єдиний інгібітор Ха фактору, який засвідчив більш суттєве зниження ризику інсульту/системної емболії при суттєво нижчій частоті виникнення серйозної кровотечі порівняно з варфарином1,3

ФП = фібриляція передсердь АСК = ацетилсаліцилова кислота ТГВ = тромбоз глибоких вен ТЕЛА = тромбоемболія легеневої артерії ЗВР = зниження відносного ризику АВК = антагоніст вітаміну К ВТЕ = венозна тромбоемболія
* ARISTOTLE було рандомізованим, подвійним-сліпим дослідженням неінферіорності, в яке включили 18201 пацієнта з ФП неклапанного генезу.1
† У дослідження AVERROES включили загалом 5599 пацієнтів, які за консенсусом дослідників не підходили для лікування ІВК і їх рандомізували на лікування апіксабаном у дозі 5 мг двічі на день чи АСК.2
‡ AMPLIFY було рандомізованим, подвійним-сліпим дослідженням, в яке включили 5395 пацієнтів із гострою ТЕЛА.3
§ У дослідженні AMPLIFY-EXT загалом 2482 пацієнтів рандомізували на лікування апіксабаном у дозі 2,5 мг двічі на день орально, апіксабаном у дозі 5 мг двічі на день орально чи плацебо на період 12 місяців після завершення початкового 6-12 місячного стандартного лікування антикоагулянтом, чи якщо пацієнти вже отримали лікування ЕЛІКВІСОМ або еноксапарином/варфарином як учасники дослідження AMPLIFY.4​

Cприятливий профіль щодо частоти виникнення серйозних кровотеч у широкому сенсі

 

Оберіть ЕЛІКВІС для Ваших пацієнтів із неклапанною ФП, ТГВ чи ТЕЛА.

Рекомендована доза ЕЛІКВІСУ для запобігання рецидивуючого ТГВ чи ТЕЛА становить 2,5 мг.5

Посилання: 

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.

2. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2011; 364: 806–817.

3. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 368: 699–708.

4. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 368: 699–708.

5. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЕЛІКВІС (ELIQUIS®). Затверджено Наказ МОЗ України 18.03.2020 № 673: № UA/13699/01/01; № UA/13699/01/02. http://www.drlz.com.ua/