Skip directly to content

ЕЛІКВІС є єдиним інгібітором Xа фактору, який демонструє як захист від тромбозу, так і суттєво нижчу частоту серйозних кровотеч порівняно зі стандартним лікуванням у дорослих пацієнтів з приводу:1,2*


​​​​​​​ФП = фібриляція передсердь; ТГВ = тромбоз глибоких вен; МНС = міжнародне нормалізоване співвідношення; ТЕЛА = тромбоемболія легеневої артерії; ВТЕ = венозна тромбоемболія.
* Дослідження ARISTOTLE: ЕЛІКВІС порівняно з варфарином у 18201 пацієнта з ФП неклапанного генезу і одним фактором ризику виникнення інсульту (середній період спостереження в динаміці 1,8 року).1 Первинна кінцева точка ефективності – інсульт/системна емболія: ЕЛІКВІС засвідчив переваги порівняно з варфарином (1,27% порівняно з 1,60%, СР: 0,79 [95% ДІ: 0,66-0,95]; р=0,01).

1 Первинна кінцева точки безпеки – серйозна кровотеча: ЕЛІКВІС засвідчив переваги над варфарином (2,13% порівняно з 3,09%, СР: 0,69 [95% ДІ: 0,60-0,80]; р<0,001).1
Дослідження AMPLIFY: ЕЛІКВІС порівняно з початковим лікуванням еноксапарином, з якого переходили на лікування варфарином у 5395 пацієнтів із ТГВ/чи ТЕЛА (тривалість: 6 місяців).2 Первинна кінцева точка ефективності – ВТЕ/смерть, пов’язана з ВТЕ: ЕЛІКВІС засвідчив неінферіорність порівняно з еноксапарином/варфарином (2, 3% порівняно з 2,7%, СР: 0,84 [95% ДІ: 0,60-1,18]; р<0,001).2 Первинна кінцева точка безпеки – серйозна кровотеча: ЕЛІКВІС засвідчив переваги порівняно з еноксапарином/варфарином (0,6% порівняно з 1,8%, СР: 0,31 [95% ДІ: 0,17-0,55]; р<0,001).2
† У дорослих пацієнтів із ФП неклапанного генезу, які мають один або більше факторів ризику, а саме перенесений інсульт чи транзиторну ішемічну атаку; вік ≥75 років; гіпертензію; цукровий діабет; симптоматичну серцеву недостатність (клас за NYHA ≥ІІ).3

 

ФП = фібриляція передсердь; АСК = ацетилсаліцилова кислота; КлКр = кліренс креатиніну; ТГВ = тромбоз глибоких вен; НМГ = низькомолекулярний гепарин; НОА = новітній оральний антикоагулянт; ТЕЛА = тромбоемболія легеневої артерії; ФК = фармакокінетика; ВТЕ = венозна тромбоемболія.
* Не вимагається жодної корекції дози для пацієнтів із легкого ступеня (КлКр 51-80 мл/хв) чи середнього ступеня (КлКр = 30-50 мл/хв) порушенням функції нирок.3
† Якщо опиратися на наявні клінічні рекомендації, лікування короткої тривалості (5 мг 2 рази в день принаймні протягом 3 місяців) повинно базуватися на транзиторних факторах ризику (наприклад, недавнє хірургічне втручання, травма, іммобілізація). Тривалий курс лікування (2,5 мг 2 рази в день) можна ініціювати після 6 місяців лікування ЕЛІКВІСОМ чи іншим антикоагулянтом. Тривалість загального курсу лікування необхідно індивідуалізувати після уважної оцінки переваги лікування проти ризику виникнення кровотечі.3


​​​​​​​‡ Деякі пацієнти можуть потребувати комбінованого лікування з антитромбоцитарним препаратом. Перехід із АСК на ЕЛІКВІС повинен проводитися на розсуд особистого лікаря пацієнта.3
§ Крім ЕЛІКВІСУ, іншими НОА, які нині показані для запобігання інсульту/системній емболії в дорослих пацієнтів із ФП неклапанного генезу, що мають один або більше факторів ризику, є дабігатран, едоксабан і ривароксабан.5-7

 

Практичний перехід на ЕЛІКВІС

 

Оберіть ЕЛІКВІС завдяки сприятливому профілю безпеки і ефективності, використовуючи незмінний режим дозування 2 рази в день1-3

 

Посилання: 

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.

2. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 369: 799–808.

3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЕЛІКВІС (ELIQUIS®). Затверджено Наказ МОЗ України 18.03.2020 № 673: № UA/13699/01/01; № UA/13699/01/02. http://www.drlz.com.ua/

4. Heidbuchel H et al. Europace 2015; 17:1467–1507.

5. Lixiana (edoxaban) Summary of Product Characteristics. 23rd September 2016. Available at http://www.ema.europa.eu. Last accessed 20th February 2017

6. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу КСАРЕЛТО®(XARELTO®) Затверджено Наказ МОЗ України 04.02.2020 №236: UA/9201/01/01; UA/9201/01/02; UA/9201/01/03; UA/9201/01/04. http://www.drlz.com.ua/

7. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ПРАДАКСА® (PRADAXA®) Затверджено Наказ МОЗ України №149 від 23.01.2020, UA/10626/01/01; UA/10626/01/02; UA/10626/01/03. http://www.drlz.com.ua/