Skip directly to content

Неклапанна фібриляція передсердь та вік: важливість подвійного зниження ризиків

 

Поширеність фібриляції передсердь в залежності від віку та статі

Приблизно 70% пацієнтів з НФП у віці 65+ років

Фібриляція передсердь – найбільш поширена серцева аритмія
поширеність в популяції - 2%

Зростає пропорційно до віку

Go et al. JAMA 2001;285:2370–2375

 

Еліквіс незамінний препарат для пацієнтів літнього віку (FORTA клас А)

 

Літні пацієнти з ФП часто мають множинні супутні захворювання1,2

Літні пацієнти з ФП менш вірогідно лікуватимуться пероральними антикоагулянтами через відчуття слабкості та вищий ризик кровотечі3

Супутні захворювання/клінічні стани, на які треба звертати увагу в популяції літніх людей, включають:1,2

ФП: фібриляція передсердь.
1. Kirchhof P, et al. Eur Heart J 2016;37:2893–2962;
2. Andreotti F, et al. Eur Heart J 2015;36:3238–3249;
3. Proietti M, et al. Clin Res Cardiol 2016;105:912–920

 

ПОАК у слабких та літніх пацієнтів з ФП Практичне керівництво EHRA 2018

 

*Слабкість звичайно визначається як певний, визначений правилами фенотип або за клінічною оцінкою дефіциту функцій по шкалі слабкості; †Аналітична модель рішення Маркова.

EHRA: Європейська асоціація серцевого ритму.

1. Steffel J, et al. Eur Heart J 2018;39:1330–1393

 

ARISTOTLE: Апіксабан vs варфарин у літніх пацієнтів1

 

Адаптовано з Halvorsen et al. 20141 and Granger et al. 20112
*Первинний результат ефективності; †Взаємодія значень p на основі числа повних років; ‡Первинний результат безпеки.
ВР: відношення ризиків; СЕ: системна емболія.
1. Halvorsen S, et al. Eur Heart J 2014;35:1864–1872
2. Granger CB, et al. N Engl J Med 2011;365:981–992


Класифікація FORTA, яка використовується для оцінки придатності препаратів для літніх пацієнтів з ФП

 

 

Класифікація Fit fOR The Aged (FORTA)

Адаптовано з Wehling 20091
Wehling M. J Am Geriatr Soc 2009;57:560–561

 

Класифікація FORTA, яка використовується для оцінки придатності ПОАК для літніх людей з ФП

 

ПОАК: пероральний антикоагулянт; КХЛЗ: коротка характеристика лікарського засобу.
Wehling M, et al. Drugs Aging 2017;34:499–507


Результати Дельфійського методу для маркування ОАК відповідно до класифікації FORTA –
для пацієнтів літнього віку від 65 років, поновлено 2019р.


Farhad Pazan, Ronan Collins, Victor M. Gil  and all. Drugs & Aging (2020) 37:539–548


Класифікували як FORTA-A - Незамінний препарат: ЕЛІКВІС для довготривалого лікування НФП у пацієнтів літнього віку 65+
FORTA-B - корисні:
ривароксабан, едоксабан, дабігатран

Farhad Pazan, Ronan Collins, Victor M. Gil  and all. Drugs & Aging (2020) 37:539–548

 

Ефективність та безпека ПОАК  у літніх пацієнтів з НФП

  • Мета-аналіз даних РКД, що оцінювали НПОАК у пацієнтів з НФП віком >75 років

  • Було показано, що НПОАК мали кращий профіль безпеки та були більш ефективними, ніж варфарин

 

​​​Окремі ПОАК порівняно з варфарином

 

ПОАК порівняно з варфарином

*Вказує на статистичну значимість
Malik AH, et al.  Am J Cardiol 2019;123:2051–2057

Посилання: 
PP-ELI-UKR-0116