Skip directly to content

Персоніфікована антитромботична терапія як міждисциплінарна проблема

21 червня 2016 року в Києві відбулась міждисциплінарна нарада експертів за участю кардіологів, аритмологів, неврологів, судинних хірургів,  пульмонологів «Персоніфікована антитромботична терапія як міждисциплінарна проблема». Серцево-судинні захворювання - найпоширеніші патології в Україні. Вони обумовлюють більш ніж 50% летальних випадків, значна доля яких асоційована з розвитком системних тромбоемболій та інсульту. При цьому фібриляція передсердь значно збільшує частоту тромбоемболічних подій. Для їх профілактики показано застосування антикоагулянтів. Останнім часом все більшого поширення набувають нові оральні антикоагулянти.

На нараді експертів поставлено нагальні питання  міждисциплінарного підходу до діагностики, лікування пацієнтів з високим ризиком розвитку тромбоемболічних цереброваскулярних захворювань (інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, тромбоемболії легеневої артерії). Обговорені пропозиції щодо розробки алгоритмів ведення даної категорії хворих. Обговорені дискусійні питання використання нових пероральних антикоагулянтів, враховуючи різні клінічні ситуації.