Skip directly to content

ЕЛІКВІС: чіткий вибір антикоагулянтьної терапії

ЕЛІКВІС — єдиний інгібітор Ха фактору, який демонструє вищу ефективність стосовно зниження ризику інсульту/системної емболії та меншу частоту виникнення серйозних кровотеч порівняно з варфарином1

 

ФП = фібриляція передсердь; Бал CHA2DS2-VASc = застійна серцева недостатність, гіпертензія, вік ≥ 75, діабет, інсульт (подвійний), судинне захворювання, вік 65-74, статева категорія; КлКр = кліренс креатиніну; ЗВР = зниження відносного ризику; ТІА = транзиторна ішемічна атака.
* ЕЛІКВІС не рекомендований у пацієнтів з КлКр <15 мл/хв чи в пацієнтів, які знаходяться на гемодіалізі.7

 

ЕЛІКВІС може принести користь різноманітному діапазону пацієнтів, з широким діапазоном ризиків2-6
У дослідженні ARISTOTLE ЕЛІКВІС засвідчив незмінну перевагу в ефективності і нижчу частоту виникнення серйозних кровотеч порівняно з варфарином, незважаючи на:2-6

 

Чи могла би більша кількість Ваших пацієнтів отримати користь від ЕЛІКВІСУ?

 

Посилання: 

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.

2. Hohnloser SH et al. Eur Heart J 2012; 33: 2821–2830.

3. Halvorsen S et al. Eur Heart J 2014; 35: 1864–1872.

4. Garcia DA et al. Am Heart J 2013; 166 (3): 549–558.

5. Lopes RD et al. Lancet 2012; 380: 1749–58.

6. Easton JD et al. Lancet Neurol 2012; 11: 503–511.
7. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЕЛІКВІС (ELIQUIS®). Затверджено Наказ МОЗ України 18.03.2020 № 673: № UA/13699/01/01; № UA/13699/01/02. http://www.drlz.com.ua/