Skip directly to content

Поєднання ефективності та безпеки

Оберіть поєднання ефективності та безпеки при застосуванні препарату Еліквіс.

Для пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь Еліквіс — єдиний інгібітор Ха фактору, який поєднує:

  • Перевагу у зниженні ризику інсультів та системних емболій порівняно з варфарином1
  • Перевагу у зниженні ризику великих кровотеч порівняно з варфарином1

 

Розпочніть лікування та продовжуйте лікування ЕЛІКВІСОМ

Сприятливий профіль ефективності та безпеки для Ваших пацієнтів із ТГВ чи ТЕЛА (або для пацієнтів з ризиком рецидиву)1-3​


ДІ = довірчий інтервал; ТГВ = тромбоз глибоких вен; НМГ = низькомолекулярний гепарин; n = число пацієнтів, в яких виникла подія; НОАК = оральні антикоагулянти, які не є антагоністами вітаміну К; ТЕЛА = тромбоемболія легеневої артерії; ВР = відносний ризик; ЗВР = зниження відносного ризику; ВТЕ = венозна тромбоемболія


* Відповідно до наявних медичних рекомендацій, короткотривале лікування (ЕЛІКВІС 5 мг 2 рази в день принаймні протягом 3 місяців) повинно грунтуватися на транзиторних факторах ризику (наприклад, недавнє хірургічне втручання, травма, іммобілізація). Пролонговане лікування (ЕЛІКВІС 2,5 мг 2 рази в день) може бути ініційоване після 6 місяців лікування ЕЛІКВІСОМ чи іншим антикоагулянтом. Загальна тривалість усього курсу лікування повинна визначатися індивідуально після уважної оцінки переваги лікування проти ризику виникнення кровотечі. За повною інформацією звертайтеся до ELIQUIS Summary of Product Characteristics.3

 

ЕЛІКВІС забезпечує швидкий початок дії4​

У наперед запланованому аналізі частоти виникнення подій у різних часових точках дослідження AMPLIFY, а саме через 7, 21 і 90 днів ЕЛІКВІС порівняно зі стандартним лікуванням забезпечив:4

  • Не меншу ефективність
  • Зниження ризику виникнення великої кровотечі​

Еліквіс

† У пацієнтів, для яких існувала клінічна непевність щодо користі продовження лікування. Перед включенням у дослідження всі пацієнти отримали лікування протягом 6-12 місяців з використанням стандартного режиму антикоагулянтної терапії або завершили лікування ЕЛІКВІСОМ чи еноксапарином/варфарином як учасники дослідження AMPLIFY.2
Рекомендована доза ЕЛІКВІСУ для запобігання рецидиву ТГВ і ТЕЛА становить 2,5 мг.3

Посилання: 

1. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 369: 799–808.

2. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 368: 699–708.

3. Raskob GE et al. Thromb Haemost 2016; 115: 809–816

4. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЕЛІКВІС (ELIQUIS®). Затверджено Наказ МОЗ України 18.03.2020 №673: №UA/13699/01/01; № UA/13699/01/02. http://www.drlz.com.ua/

5. Lixiana (edoxaban) Summary of Product Characteristics. 23rd September 2016. Available at http://www.ema.europa.eu. Last accessed 20th February 2017

6. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу КСАРЕЛТО®(XARELTO®) Затверджено Наказ МОЗ України 04.02.2020 №236: UA/9201/01/01; UA/9201/01/02; UA/9201/01/03; UA/9201/01/04. http://www.drlz.com.ua/

7. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ПРАДАКСА® (PRADAXA®) Затверджено Наказ МОЗ України №149 від 23.01.2020, UA/10626/01/01; UA/10626/01/02; UA/10626/01/03. http://www.drlz.com.ua/