Skip directly to content

Курець з ішемічною хворобою серця (іхс)

4 найбільш важливі фактори ризику значно збільшують ризик розвитку ІМ у пацієнтів з ІХС.

9 факторів ризику визначають 90 % ризик гострого інфаркту міокарда.

* співвідношення апопротеїдів В та А1
INTERHEART. Lancet, 2004, Sept 11.

Куріння і взаємодія з ліками

• Зниження дії бета-адреноблокаторів
• Зниження дії деяких інгібіторів АПФ*
• Посилення виведення кофеїну
• Зниження ефективності теофіліну
• Підвищення потреби в інсуліні через зниження всмоктування в місці ін’єкції
• Зниження дії анальгетиків
• Гепарин – підвищення кліренсу, зниження Т½
• Варфарин – підвищення кліренсу, зниження концентрації в плазмі
* АПФ-ангіотензинперетворюючий фермент
Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. An update.. Clin Pharmacokinet. 1999 Jun; 36(6): 425–38.

Усунення такого грізного чинника ризику, як куріння, є одним з провідних заходів у профілактиці й лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) і поліпшенні довгострокового прогнозу таких пацієнтів, що знайшло відображення в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів.

Висновки:

Усунення куріння як фактора ризику розвитку інфаркту міокарда (ІМ) та смертності від ішемічної хвороби серця (ІХС) є одним з провідних профілактичних заходів у таких пацієнтів.
• Результати дослідження Rigotti* підтвердили ефективність і безпеку застосування Чемпіксу у пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи (ССС), в тому числі з ІХС та ІМ в анамнезі.
• Метааналіз Prochaska продемонстрував, що серцево-судинна безпека Чемпіксу порівнянна з плацебо.
• Дослідження EVITA підтвердило ефективність і безпеку застосування Чемпіксу у пацієнтів з ГКС (включаючи ІМ і нестабільну стенокардію).
• Варениклін не має клінічно значущих лікарських взаємодій, що особливо важливо для пацієнтів, які отримують медикаментозну терапію основного кардіологічного захворювання.
• Чемпікс – єдиний препарат для лікування нікотинової залежності (із зареєстрованих в Україні), який не має обмежень у застосуванні у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.
* Rigotti NA, Pipe AL, Benowitz NL et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease: a randomized trial. Circulation. 2010 Jan 19; 121(2): 221–9.