Skip directly to content

Курець із фібріляцією передсердь (ФП)

 

Куріння є важливим фактором ризику розвитку фібриляції передсердь

Можливі ефекти нікотину при фібриляції передсердь (ФП):

  • Збільшення частоти серцевих скорочень
  • Підвищення рівня катехоламінів у крові
  • Нікотин – потенційний інгібітор А-типу К + -каналів серця (вплив на електрофізіологію серця й індукція аритмій)
  • Розвиток фіброзу передсердь і предсердних аритмій

 

Куріння: збільшення ризику тромбозів

Куріння підвищує смертність від інсульту і прискорює атеросклеротичні процеси в каротидних артеріях.

У курців при добовому моніторуванні артеріального тиску (АТ) вище рівень діастолічного АТ

Куріння і взаємодія з ліками

• Зниження дії бета-адреноблокаторів
• Зниження дії деяких інгібіторів АПФ*
• Посилення виведення кофеїну
• Зниження ефективності теофіліну
• Підвищення потреби в інсуліні через зниження всмоктування в місці ін'єкції
• Зниження дії анальгетиків
• Гепарин – підвищення кліренсу, зниження Т½
• Варфарин – підвищення кліренсу, зниження концентрації в плазмі
* АПФ-ангіотензинперетворюючий фермент
Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. An update. Clin Pharmacokinet. 1999 Jun; 36(6): 425–38.

Усунення такого грізного чинника ризику, як куріння, є одним з провідних заходів у профілактиці й лікуванні АГ і поліпшенні довгострокового прогнозу таких пацієнтів, що знайшло відображення в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів.

Чемпікс (варениклін) є препаратом для лікування нікотинової залежності з високим профілем ефективності і безпеки, в тому числі й у хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, що підтверджено в рандомізованих клінічних дослідженнях.

Ефективність та безпечність вареникліну в порівнянні з плацебо для лікування нікотинової залежності оцінювалася у хворих зі стабільними серцево-судинними захворюваннями (ССЗ)
в багатоцентровому рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні.

 

Висновки:

  • Усунення куріння як фактора ризику у пацієнтів з фібриляцією передсердь є одним з провідних заходів у профілактиці інсульту.
  • Чемпікс є препаратом вибору для безпечної та ефективної терапії нікотинової залежності у кардіологічних пацієнтів, в тому числі у пацієнтів з фібриляцією передсердь.
  • Метааналіз Prochaska продемонстрував, що серцево-судинна безпека вареникліну порівнянна з плацебо.
  • Чемпікс не має клінічно виражених лікарських взаємодій, в тому числі й з варфарином, що особливо важливо для пацієнтів, які отримують медикаментозну терапію для профілактики інсульту.