Skip directly to content

Меронем - вірна емпірична терапія з самого початку

Парадигми в емпіричній антибіотикотерапії1

 

Adapted from Masterton RG, 20091
1. Masterton RG. The new treatment paradigm and the role of carbapenems. International Journal of Antimicrobial Agents 2009;33:105.e1-105.e8.

 

БЛРС -бета- лактамази розширеного спектру


Adapted from Masterton RG, 20091
1. Masterton RG. The new treatment paradigm and the role of carbapenems. International Journal of Antimicrobial Agents 2009;33:105.e1-105.e8.

 

Деескалаційна антибактеріальна терапія

 

1. Sanduimenge A . Methods for implementing antibiotic control in the intensive care unit. In: Infectious Diseases in Critical Care (2nd ed) 2007;14, 159-167.

 

Меронем має широкий спектр дії проти різних патогенів


*Види, які виявили природну проміжну чутливість
**Усі метицилін-резистентні стафілококи є резистентними до меропенему.

 

Меронем гарно проникає до вогнища інфекції1

 

1. Baldwin CM, Lyseng-Williamson KA, Susan J. Keam, et al. Meropenem. A review of its use in the treatment of serious bacterial infections. Drugs 2008;68(6):803-838.

 

Місце Меронему в терапії тяжких інфекцій

 

➜ Один із найбільш відомих карбапенемів.1

➜ Емпірична терапія широкого спектру дії тяжких інфекцій, спричинених сприйнятливими бактеріями у дорослих і дітей.1

➜ Меронем показаний для лікування таких інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 місяців:

• пневмонії, у тому числі негоспітальної та госпітальної пневмонії;

• бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі;

• ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів;

• ускладнених інтраабдомінальних інфекцій;

• інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій;

• ускладнених інфекцій шкіри і м’яких тканин;

• гострого бактеріального менінгіту.

➜ Меронем можна застосовувати для лікування пацієнтів з нейтропенією і лихоманкою при підозрі на те, що вона спричинена бактеріальною інфекцією.

➜ Лікування пацієнтів з бактеріємією, яка пов’язана або може бути пов’язана з будь-якою з зазначених вище інфекцій.

➜ Слід враховувати офіційні рекомендації щодо відповідного застосування антибактеріальних препаратів.

 

1.Baldwin CM, Lyseng-Williamson KA, Susan J. Keam et al. Meropenem. A review of its use in the treatment of serious bacterial infections. Drugs 2008;68(6):803-838.

 

МІСЦЕ МЕРОНЕМУ У ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ (ІАІ)

 

1. Verwaest C. Meropenem versus imipenem/cilastatin as empirical monotherapy for serious bacterial infections in the intensive care unit. Clinical and Microbiological Infections 2000;6:294-302.

 

Меронем ефективний при Госпітальній пневмонії

 

Меронем досягає високих клінічних та бактеріологічних результатів
у пацієнтів з нозокоміальною пневмонією, а також гарно переноситься
2

Адаптовано з Alvarez LF, et al, 20011
1.Alvarez LF. Efficacy of Meropenem as Monotherapy in the Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia. J of Chemotherapy. 2001(13):70-81
2.Mohr JF. Update on the Efficacy and Tolerability of Meropenem in the Treatment of Serious Bacterial Infections.  Clin  Infect. Dis . 2008;47:S41-51

 

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЙ

 

Рекомендації  American Thoracic Society and Infectious Diseases Society
(Американського торакального товариства та інфекційних хвороб)

Лікування позашпитальної пневмонії бактеріальної етіології на шпитальному етапі.1
Меропенем рекомендовано у якості першої лінії терапії у пацієнтів з попередньою нещодавньою госпіталізацією в анамнезі, нещодавнім лікуванням парентеральними  антибіотиками та наявними факторами ризику виникнення P. aeruginosa з боку стаціонару.1

 

Рекомендації NICE
(Національниий інститут здоров’я та клінічного удосконалення Великобританії)
Нозокоміальна пневмонія не пов’язана з штучною вентиляцією легень у дорослих: 
Меропенем рекомендовано у якості першої лінії.2

 

1.J. Metlay, G. Waterer, A. Long et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 7, pp e45–e67, Oct 1, 2019.
2. Pneumonia (hospitalacquired): antimicrobial prescribing. NICE guideline. Published: 16 September 2019

 

Ефективність меронему при менінгіті
Меропенем – єдиний карбапенем*, що рекомендовано ESCMID при гострому негоспітальному бактеріальному менінгіті**3

 

Клінічний результат у дорослих пацієнтів з менінгітом1

Рекомендації ESCMID (Європейське товариство з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб)
**в умовах стаціонару

 

1. Schmutzhard E, Williams KJ, Vukmirovits G, et al. A randomised comparison of meropenem with cefotaxime or ceftriaxone for the treatment of bacterial meningitis in adults.  Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1995;36(Suppl A):85-97.
2. D. Beek, C. Cabellos, O. Dzupova et. al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect 2016; 22: S37–S62
 

Ефективність меронему при фебрильній нейтропенії (ФН)1

 

Клінічна відповідь на терапію у пацієнтів з ФН після аутологічної трансплантації стовбурових клітин1

1. Reich G, Cornely OA, Sandherr M, et al. Empirical antimicrobial monotherapy in patients after high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomised, multicentre trial. British Journal of Haematology 2005;130:265-270.

 

МЕРОНЕМ ТА ІМІПЕНЕМ/ЦИЛАСТАТИН

Аналіз результатів 27 клінічних досліджень, які порівнюють Меронем з Іміпенемом/Циластатином
при лікуванні тяжких інфекцій,
використовуючи модель фіксованих або випадкових ефектів для мета- аналізу1


*Відносний ризик> 1.00 означає перевагу на користь Меронему; ** Відносний ризик< 1.00 означає перевагу на користь Меронему.
ВР-відносний ризик; ДІ-довірчий інтервал

Adapted from Edwards  SJ, et al, 20051

Меронем демонструє:

 Значно кращу клінічну відповідь (ВР 1.04;95% ДІ: 1.01-1.06)

➜ Значно кращу бактеріологічну відповідь  (ВР 1.05;95% ДІ: 1.01-1.08)

➜ Значно менше побічних реакцій (ВР 0.87;95% ДІ: 0.77-0.97)

1.Edwards SJ, Emmas CE, Campbell HE. Systematic review comparing meropenem with imipenem plus cilastatin in the treatment of severe infections. Current Medical Research and Opinion 2005;5(21):785-794.

БЕЗПЕКА РІЗНИХ БЕТА-ЛАКТАМНИХ АНТИБІОТИКІВ
Частота виникнення судом, пов’язаних з використанням антибіотиків під час лікування різних інфекцій, за винятком менінгіту1

Меронем в 3 рази рідше викликає судоми у порівнянні з  іміпенемом/ циластатином, і тому може бути рекомендований у лікуванні бактеріального менінгіту.1

1. Linden P. Safety profile of meropenem. An updated review of over 6000 patients treated with meropenem. Drug Safety 2007;30(8):657-668. 

 

РЕЖИМ ДОЗУВАННЯ


Перед використарнням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією для застосуванняза посиланням.

 

PP-MRR-UKR-0028