Skip directly to content

Переконливий вибір для короткотривалого лікування післяопераційного болю

Династат — переконливий вибір для короткотривалого лікування післяопераційного болю після загальних хірургічних втручань​.

  • Династат є єдиним ін’єкційним НСПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2, який нині показаний для лікування післяопераційного болю в дорослих1
  • Династат має багато особливостей і переваг, які роблять його переконливим вибором при анальгезії, і цей препарат є оптимальним у специфічних ситуаціях при загальнохірургічних втручаннях​

 

Династат (40 мг) два рази на день суттєво знижує інтенсивність болю порівняно з еквівалентними дозами диклофенаку після 8 годин і на ранок першого післяопераційного дня2

Проспективне, рандомізоване, подвійне-сліпе дослідження, в якому порівнювали в/в Династат 40 мг 2 рази в день із в/в лорноксикамом 16 мг/день і в/м диклофенаком 150 мг/день протягом 24 годин після герніопластики (N=510). Інтенсивність болю і вплив лікування визначали з використанням аналогової шкали від 0 до 10 балів. Дані для лорноксикаму не представлені.
*Р<0,001. Адаптовано з Kyriakidis et al. 2011.

Династат має добре встановлений профіль переносимості​

  • Рішення призначити НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 повинно грунтуватися на оцінці індивідуального профілю ризиків пацієнта. Необхідно бути обережним при лікуванні пацієнтів, які мають високий ризик виникнення шлунково-кишкових чи серцево-судинних ускладнень1
  • Небажані явища (НЯ) за своєю тяжкістю переважно є легкими чи середніми1
  • Нудота є НЯ, про який повідомляли найчастіше1
  • Династат асоціюється з подібною частотою НЯ з боку верхніх відділів ШКК, порівняно з плацебо5
  • Ефект Династату на агрегацію тромбоцитів і час кровотечі є подібним до плацебо4
  • Оскільки НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 асоціювалися з підвищеним ризиком СС і тромботичних подій, коли їх приймали довготерміново, Династат необхідно застосовувати в найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого можливого проміжку часу1
  • Серйозні реакції з боку шкіри трапляються рідко, але необхідно застосовувати відповідні заходи, щоб моніторувати виникнення таких реакцій1

Більшість побічних ефектів при застосуванні Династату відзначають менше ніж 1 із 10 пацієнтів11

Посилання: 

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ДИНАСТАТ. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 17.10.14 № 730 реєстраційне посвідчення №
UA/2525/01/01 UA/2286/01/02. ЗМІНИ ВНЕСЕНО Наказ МоЗ України 24.01.2018 № 123.

2. Kyriakidis AV, et al. Hernia. 2011;15:59–64.

3. Pandazi A, et al. World J Surg. 2010;34:2463–9.

4. Noveck RJ, et al. Clin Drug Invest. 2001;21:465–76.

5. Stoltz RR, et al. Am J Gastroenterol. 2002;97:65–71.

6. PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Laparoscopic cholecystectomy, 2015. Available at: www. postoppain.org. Accessed January 2017.

7. Oderda G. Pharmacotherapy. 2012;32(9 pt 2):1S–5S.

8. Shaffer EE, et al. Adv Ther 2016;33:2211–28.

9. Hubbard RC, et al. Br J Anaesth. 2003;90(2):166–72.

10. Malan TP, et al. Anesthesiology. 2003;98(4):950–6.

11. Pfizer Inc. DYNASTAT (parecoxib) 2.5 Clinical Overview. Type II variation to update the European Union summary of product characteristics and the package insertleaflet. Data on file.