Skip directly to content

Ортопедичні хірургічні втручання. Династат - переконливий вибір для короткотривалого лікування післяопераційного болю

ЦОГ: циклооксигеназа; в/в: внутрішньовенно; в/м: внутрішньом’язово;
НПЗП: нестероїдний протизапальний препарат

Династат — переконливий вибір для короткотривалого лікування післяопераційного болю після ортопедичних хірургічних втручань

Як складова мультимодального підходу Династат зменшує потребу в опіоїдах після протезування кульшового суглоба
Династат (40 мг) суттєво знижує загальне споживання морфіну порівняно з плацебо через 24 і 36 годин після хірургічного втручання4

  • Династат є єдиним ін’єкційним НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2, який нині показаний для лікування післяопераційного болю в дорослих1
  • Династат має багато особливостей і переваг, які роблять його переконливим вибором при анальгезії, і цей препарат є оптимальним у специфічних ситуаціях при ортопедичних хірургічних втручаннях​

Як складова мультимодального підходу Династат зменшує потребу в опіоїдах після протезування кульшового суглоба

Династат (40 мг) суттєво знижує загальне споживання морфіну порівняно з плацебо через 24 і 36 годин після хірургічного втручання4​

Багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване дослідження в пацієнтів (N=201), яким виконували заміну кульшового суглоба і які отримували в/в Династат (20 мг чи 40 мг) або плацебо із супутнім застосуванням в/в морфіну (4 мг) з використанням методу контрольованої пацієнтом анальгезії. Наступні дози Династату і плацебо призначалися через 12 і 24 години після першої дози. *P<0.05 порівняно з плацебо; †P<0.001 порівняно з плацебо; ‡P<0.01 порівняно з плацебо. Адаптовано з Malan et al 2003.

 

Династат має добре встановлений профіль переносимості​

 

  • Рішення призначити НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 повинно грунтуватися на оцінці індивідуального профілю ризиків пацієнта. Необхідно бути обережним при лікуванні пацієнтів, які мають високий ризик виникнення шлунково-кишкових чи серцево-судинних ускладнень1
  • Небажані явища (НЯ) за своєю тяжкістю переважно є легкими чи середніми1
  • Нудота є НЯ, про який повідомляли найчастіше1
  • Династат асоціюється з подібною частотою НЯ з боку верхніх відділів ШКК, порівняно з плацебо5
  • Ефект Династату на агрегацію тромбоцитів і час кровотечі є подібним до плацебо4
  • Оскільки НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 асоціювалися з підвищеним ризиком СС і тромботичних подій, коли їх приймали довготерміново, Династат необхідно застосовувати в найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого можливого проміжку часу1
  • Серйозні реакції з боку шкіри трапляються рідко, але необхідно застосовувати відповідні заходи, щоб моніторувати виникнення таких реакцій1

Більшість побічних ефектів при застосуванні Династату відзначають менше ніж 1 із 10 пацієнтів11

 

Посилання: 

1. Pfizer Ltd. Dynastat 40 mg Powder for Solution for Injection. Summary of Product Characteristics. 2. Rasmussen GL, et al. Am J Orthoped. 2002;31:336–43. 3. Hubbard RC, et al. Br J Anaesth. 2003;90:166–72. 4. Malan TP, et al. Anesthesiology. 2003;98:950−6. 5. Noveck RJ, et al. Clin Drug Invest. 2001;21:465–76. 6. Stoltz RR, et al. Am J Gastroenterol. 2002;97:65–71. 7.PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Total Hip Arthroplasty, 2015. Available at: www.postoppain.org. Accessed January 2017. 8. PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Total Knee Arthroplasty, 2015. Available at: www.postoppain.org. Accessed January 2017. 9. Shaffer EE, et al. Adv Ther 2016;33:2211–28. 10. Elseify ZA, et al. Saudi J Anaesth.2011;5:45–9. 11. Riest G, et al. Br J Anaesth. 2008;100:256–62. 12. Hubbard RC, et al. Anesthesiology. 2001;95:A807. 13. Pfizer Inc. DYNASTAT (parecoxib) 2.5 Clinical Overview. Type II variation to update the European Union summary of product characteristics and the package insert leaflet. Data on file.