Skip directly to content

Переконливий вибір для короткотривалого лікування післяопераційного болю після гінекологічних і акушерських хірургічних втручань

  • ДИНАСТАТ є єдиним ін’єкційним НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2, який нині показаний для лікування післяопераційного болю в дорослих
  • ДИНАСТАТ має багато особливостей і переваг, які роблять його переконливим вибором при анальгезії, і цей препарат є оптимальним у специфічних ситуаціях при гінекологічних і акушерських хірургічних втручаннях

ДИНАСТАТ забезпечує довготривале полегшення болю (до 12 годин) після гінекологічної лапаротомії

Одна доза Династату (40 мг) суттєво знижує бал середньої інтенсивності болю (ВАШ) порівняно з морфіном (6 мг) і плацебо протягом 12 годин3

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо контрольоване дослідження одної дози препарату, в якому протягом 12 годин порівнювали ефективність в/м Династату в дозі 40 мг із в/м морфіном в дозі 6 і 12 мг і з плацебо після гінекологічного хірургічного втручання (N=264). Адаптовано з Malan et al. 2005.

Династат має добре встановлений профіль переносимості

  • Рішення призначити НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 повинно грунтуватися на оцінці індивідуального профілю ризиків пацієнта. Необхідно бути обережним при лікуванні пацієнтів, які мають високий ризик виникнення шлунково-кишкових чи серцево-судинних ускладнень1

  • Небажані явища (НЯ) за своєю тяжкістю переважно є легкими чи середніми1

  • Нудота є НЯ, про який повідомляли найчастіше1

  • Династат асоціюється з подібною частотою НЯ з боку верхніх відділів ШКК, порівняно з плацебо5

  • Ефект Династату на агрегацію тромбоцитів і час кровотечі є подібним до плацебо4

  • Оскільки НПЗП із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2 асоціювалися з підвищеним ризиком СС і тромботичних подій, коли їх приймали довготерміново, Династат необхідно застосовувати в найнижчій ефективній дозі протягом найкоротшого можливого проміжку часу1

  • Серйозні реакції з боку шкіри трапляються рідко, але необхідно застосовувати відповідні заходи, щоб моніторувати виникнення таких реакцій1

​​

Більшість побічних ефектів при застосуванні Династату відзначають менше ніж 1 із 10 пацієнтів11

Династат забезпечує зручне в/в дозування один чи два рази на день​

Посилання: 

1. Pfizer Ltd. Dynastat 40 mg Powder for Solution for Injection. Summary of Product Characteristics.

2. Bikhazi GB, et al. Am J Obstet Gynecol. 2004;191:1183–91.

3. Malan TP, et al. Anesth Analg. 2005;100:454–60.

4. Barton SF, et al. Anesthesiology. 2002; 97:306-14.

5. Wong JO, et al. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2010;48:174–7.

6. Noveck RJ, et al. Clin Drug Invest. 2001;21:465–76.

7. Stoltz RR, et al. Am J Gastroenterol. 2002;97:65–71.
8. Oderda G. Pharmacotherapy. 2012;32 (9 Pt 2):1S–5S.

9. PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Abdominal hysterectomy (General Patient Advice), 2015. Available at: www.
postoppain.org. Accessed February 2017.

10. Hubbard RC, et al. Br J Anaesth. 2003;90:166–72.
11. Malan TP, et al. Anesthesiology. 2003;98:950−6.

12. Pfizer Inc. DYNASTAT (parecoxib) 2.5 Clinical Overview. Type II variation to update the European Union summary of product characteristics and the package insert leaflet. Data on file