Skip directly to content

Керівництво щодо призначення препарату Династат

Чим є Династат і з якою метою його можна використовувати?


Династат (парекоксиб натрію) є пролікарством вальдекоксибу і нестероїдним протизапальним препаратом із групи селективних інгібіторів циклооксигенази-2 (ЦОГ-2); цей препарат показаний для короткотермінового лікування післяопераційного болю в дорослих. Династат не рекомендують використовувати в педіатричних пацієнтів. Перед призначенням Династату необхідно оцінити загальний спектр ризиків індивідуального пацієнта.

Як потрібно використовувати Династат?

аВік ≥65 років; бЛегкого ступеня = бал за шкалою Сhild-Pugh <7, середньої тяжкості = бал за шкалою Сhild-Pugh 7-9, тяжкого ступеня = бал за шкалою Сhild-Pugh ≥10;

сЛегке-середньої тяжкості = кліренс креатиніну 30-80 мл/хв, тяжке = кліренс креатиніну <30 мл/хв

Чи можна використовувати Династат з іншими анальгетиками?

Династат може призначатися як компонент схем мультимодальної анальгезії, які включають опіоїдні анальгетики. Династат і опіоїди не повинні призначатися в тому самому шприці.
Необхідно уникати супутнього застосування Династату з іншими НСПЗП (не аспірин).

Чи можна використовувати Династат у пацієнтів, які приймають антикоагулянти чи антитромбоцитарні препарати?

Династат чинить дуже незначний вплив або й взагалі не впливає на агрегацію тромбоцитів. Тому не потрібно відміняти антитромбоцитарні препарати в пацієнтів, які отримують Династат. Необхідно бути обережним, призначаючи Династат одночасно з варфарином та іншими оральними антикоагулянтами.
Пацієнти з суттєвими факторами ризику виникнення серцево-судинних ускладнень (а саме гіпертензія, гіперліпідемія, цукровий діабет, куріння) повинні отримувати лікування Династатом лише після уважної оцінки клінічної ситуації.

Як готувати розчин Династату перед введенням?

Як постачається Династат і як його зберігають?

Посилання: 

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ДИНАСТАТ. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 17.10.14 № 730 реєстраційне посвідчення № UA/2525/01/01 UA/2286/01/02. ЗМІНИ ВНЕСЕНО Наказ МоЗ України 24.01.2018 № 123.
2. American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain Management. Practice Guidelines for Acute Pain Management in the Perioperative Setting. Anesthesiology. 2012;116(2):248−73.