Skip directly to content

ДИНАСТАТ: Нове показання. Лікування гострого болю у дорослих.

 

ДИНАСТАТ - ін'єкційний НПЗП*, селективний інгібітор ЦОГ-2

для лікування гострого болю у дорослих

 

Швидке, тривале лікування середнього та сильного болю

 • Швидкий початок дії: 7−13 хвилин2,3
 • Довготривалість ефекту: до 12 годин1
 • Значно довше знеболювання в порівнянні з морфіном 6 мг і подібне до кеторолаку 30мг4

   

  Можливе використання з опіоїдами як частина мультимодального підходу

  • Ефективніша аналгезія за рахунок адитивної дії6
  • Значне зниження потреби в опіоїдах, порівняно з плацебо7
  • Зменшення побічних явищ, пов'язаних з опіоїдами, порівняно з плацебо8
   

  Встановлений профіль переносимості

  • Відсутній або незначний вплив на тривалість кровотечі або агрегацію тромбоцитів9
  • Подібна частота виникнення шлунково-кишкових виразок/ерозій, порівняно з плацебо10
   ​​​​​​​

   Зручне в/в** або в/м*** введення 2 рази на добу1

   • Можливе застосування у передопераційний, інтраопераційний та післяопераційний період

    НПЗП* нестероїдні протизапальні препарати, в/в** внутрішньовенно, в/м**-внеутрішньом’язово
    Література: 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ДИНАСТАТ. 2. Bikhazi GB, Snabes MC, Bajwa ZH, et al. A clinical trial demonstrates the analgesic activity of intravenous parecoxib sodium compared with ketorolac or morphine after gynecologic surgery with laparotomy. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(4):1183–91. 3. Daniels SE, Grossman EH, Kuss MW, et al. A double-blind, randomized comparison of intramuscularly and intravenously administered parecoxib sodium versus ketorolac and placebo in a post-oral surgery pain model. Clin Ther. 2001;23(7):1018–31. 4. Malan TP, Gordon S, Hubbard R, Snabes M. The cyclooxygenase 2-specific inhibitor parecoxib sodium is as effective as 12 mg of morphine administered intramuscularly for treating pain after gynecologic laparotomy surgery. Anesth Analg. 2005;100(2):454–60. 5. Rasmussen GL, Steckner K, Hogue C, et al. Intravenous parecoxib sodium for acute pain after orthopaedic knee surgery. Am J Orthoped. 2002, June,;31(6):336–43. 6. Hubbard RC, Naumann TM, Traylor L, Dhadda S. Parecoxib sodium has opioid-sparing effects in patients undergoing total knee arthroplasty under spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 2003;90(2):166–72. 7. Malan TP, Marsh G, Hakki SI, et al. Parecoxib sodium, a parenteral cyclooxygenase-2 selective inhibitor, improves morphine analgesia and is opioid-sparing following total hip arthroplasty. Anesthesiology. 2003;98(4):950−56. 8. Langford RM, Joshi GP, Gan TJ, et al. Reduction in opioid-related adverse events and improvement in function with parecoxib followed by valdecoxib treatment after non-cardiac surgery. Clin Drug Invest. 2009;29(9):577–90. 9. Noveck RJ, Laurent A, Kuss M, et al. Parecoxib sodium does not impair platelet function in healthy elderly and non-elderly individuals: two randomised, controlled trials. Clin Drug Invest. 2001;21(7):465–76.10. Stoltz RR, Harris SI, Kuss ME, et al. Upper GI mucosal effects of parecoxib sodium in healthy elderly subjects. Am J Gastroenterol. 2002;97(1):65–71. 

     

     

    Хірургічні хворі відчувають післяопераційний біль перед і після виписування

     

    Література: Apfelbaum JL, Chen C, Mehta SS, Gan TJ. Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anest Analg. 2003;97:534−40.

     

     

    Пригнічення ЦОГ-2 може бути важливим механізмом зменшення післяопераційної гіпералгезії1

    ЦОГ: циклооксигеназа; ШКТ: шлунково-кишковий тракт; НС-НПЗП: неселективний нестероїдний протизапальній препарат.
    Рішення про призначення НПЗП, селективного інгібітора ЦОГ-2, повинно базуватися на оцінці загальних ризиків для конкретного пацієнта. НПЗП, селективні інгібітори ЦОГ-2, слід застосовувати у найменшій ефективній дозі і протягом найкоротшого терміну.  Рекомендується застосовувати з обережністю для лікування пацієнтів з високим ризиком розвитку шлунково-кишкових або серцево-судинних ускладнень.
    Література: 1. Gajraj NM. Cyclooxygenase-2 inhibitors. Anesth Analg. 2003;96(6):1720–38. 2. Stoltz RR, Harris SI, Kuss ME, et al. Upper GI mucosal effects of parecoxib sodium in healthy elderly subjects. Am J Gastroenterol. 2002;97(1):65–71. 3. Noveck RJ, Laurent A, Kuss M. Parecoxib sodium does not impair platelet function in healthy elderly and non-elderly individuals: Two randomised, controlled trials. Clin Drug Invest. 2001;21(7):465–76.

     

     

    ДИНАСТАТ: ШВИДКА ДІЯ, ДОВГОТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ
    після ортопедичних операцій

     

    Ефективний анальгетик в ортопедичній хірургії

    • Ефективний в одноразових1 або багаторазових дозах2,3
    • Ефективний в якості монотерапії4 та в комбінації з іншими анальгетиками2,3

     Підтверджена ефективність в різних видах ортопедичної хірургії

     • Тотальне ендопротезування колінного та кульшового суглоба - до 24 годин1,6–8
     • Репарація передньої хрестоподібної зв'язки - до 8 годин9
     • Буніонектомія - до 24 годин4
     • Спінальні операції - до 25 годин5

     Зменшує біль та є опіоїд-зберігаючим засобом порівняно з плацебо2,3

     • Знижує кумулятивне використання опіоїдів з можливістю зменшення побічних реакцій, пов'язаних з опіоїдами3
      Література: 1. Ittichaikulthol W, Prachanpanich N, Kositchaiwat C, Intapan T. The post-operative analgesic efficacy of celecoxib compared with placebo and parecoxib after total hip or knee arthroplasty. J Med Assoc Thai. 2010;93(8):937–94. 2. Hubbard RC, Naumann TM, Traylor L, Dhadda S. Parecoxib sodium has opioid-sparing effects in patients undergoing total knee arthroplasty under spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 2003;90(2):166–72. 3. Malan TP, Marsh G, Hakki SI, et al. Parecoxib sodium, a parenteral cyclooxygenase 2 selective inhibitor, improves morphine analgesia and is opioid-sparing following total hip arthroplasty. Anesthesiology. 2003;98(4):950–56. 4. Desjardins PJ, Traylor L, Hubbard RC. Analgesic efficacy of preoperative parecoxib sodium in an orthopaedic pain model. J Am Podiatr Med Assoc. 2004;94(3):305–14. 5. Riest G, Peters J, Weiss M, et al. Preventive effects of perioperative parecoxib on post-discectomy pain. Br J Anaesth. 2008;100(2):256–62. 6. Bao Y, Fang J, Peng L, et al. Comparison of preincisional and postincisional parecoxib administration on postoperative pain control and cytokine response after total hip replacement. J Int Med Res. 2012;40(5):1804–11. 7. Sarridou DG, Chalmouki G, Braoudaki M, et al. Intravenous parecoxib and continuous femoral block for postoperative analgesia after total knee arthroplasty. A randomized, double-blind, prospective trial. Pain Physician. 2015;18(3):267–76. 8. Rasmussen GL, Steckner K, Hogue C, et al. Intravenous parecoxib sodium for acute pain after orthopaedic knee surgery. Am J Orthoped. 2002;(6);336–43. 9. Elseify ZA, El-Khattab SO, Khattab AM, et al. Combined parecoxib and I.V. paracetamol provides additional analgesic effect with better postoperative satisfaction in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction. Saudi J Anaesth. 2011;5(1):45–9.

       

       

      ДИНАСТАТ суттєво знижує біль після тотального ендопротезування колінного суглоба
       

      Одноразова доза ДИНАСТАТУ (40 мг) має подібну ефективність до кеторолаку (30 мг) у зниженні середніх балів SPID через 12 годин (P=ns)

      Дози, що використовувалися в клінічних дослідженнях, можуть відрізнятися від зареєстрованих доз - будь ласка, зверніться до інструкції з застосування конкретних препаратів для отримання повної інформації. Зареєстрована доза ДИНАСТАТУ 40 мг; 20 мг слід застосовувати лише як зменшену дозу у особливих групах пацієнтів.
      SPID: сумарна різниця в інтенсивності болю; ns: незначуща; N=208; в/в застосування; *P<0,001 порівняно з морфіном 4 мг та плацебо через 8–24 годин після застосування;
      За матеріалами Rasmussen та співавт. 2002.
      Рішення про призначення НПЗП, селективного інгібітора ЦОГ-2, повинно базуватися на оцінці загальних ризиків для конкретного пацієнта. НПЗП, селективні інгібітори ЦОГ-2, слід застосовувати у найменшій ефективній дозі і протягом найкоротшого терміну.  Рекомендується застосовувати з обережністю для лікуваняі пацієнтів з високим ризиком розвитку шлунково-кишкових або серцево-судинних ускладнень.
      Література: Rasmussen GL, Steckner K, Hogue C, et al. Intravenous parecoxib sodium for acute pain after orthopaedic knee surgery. Am J Orthoped. 2002(6);336–43.

       

      ДИНАСТАТ значно збільшує час до застосування резервних препаратів після ендопротезування кульшового суглобу


      ​​​​​​​Одноразова доза ДИНАСТАТУ (20 або 40 мг) більше, ніж інші препарати та плацебо подвоює час до застосування резервних препаратів та має порівнянну
      ефективність з кеторолаком (15 мг)

      Опис дослідження: Hubbard та співавт. 2001 р. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серед 204 пацієнтів оцінювало ефективність одноразових в/в доз ДИНАСТАТУ 20 мг або 40 мг, морфіну 4 мг, кеторолаку 15 мг та плацебо після тотального ендопротезування кульшового суглоба. Досліджуваний препарат застосовували протягом 6 годин після припинення контрольованої пацієнтом аналгезії при інтенсивності болю ≥45 за візуальною аналоговою шкалою . Реєстрували час до початку дії аналгезії та час до застосування резервних препаратів.
      Посилання: Hubbard RC, Stulberg, BN, Torri, S, et al., The COX-2 Specific Inhibitor Parecoxib Sodium Is Effective in Treating Post-Operative Pain in Total Hip Arthroplasty Patients . Anesthesiology. 2001;95:A807.

       

       

      Мультимодальна аналгезія: ефективний підхід до лікування післяопераційного болю

       

      Мультимодальна або збалансована аналгезія - це підхід до лікування післяопераційного болю, який поєднує в собі опіоїдну та неопіоїдну терапію1

      • Адитивна дія анальгетиків покращує контроль болю1
      • Засоби з різними механізмами дії діють на різних ділянках центральної та периферичної нервової системи2
      • Цей підхід потенційно зменшує або усуває побічні ефекти, пов'язані з опіоїдами, зменшуючи потребу в опіоїдах3
      • Мультимодальний підхід з використанням селективних інгібіторів ЦОГ-2 демонструє поліпшення аналгезії через адитивну дію та зменшує потребу в опіоїдах в ортопедичній хірургії4,5

      Література: 1. Wu CL & Raja SN. Treatment of acute postoperative pain. Lancet. 2011;377(9784):2215–25. 2. Kehlet H & Dahl JB. The value of "multimodal" or "balanced analgesia" in postoperative pain treatment. Anesth Analg. 1993;77(5):1048–56. 3.  Langford RM, Joshi GP, Gan TJ, et al. Reduction in opioid-related adverse events and improvement in function with parecoxib followed by valdecoxib treatment after non-cardiac surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Clin Drug Invest. 2009;29(9):577–90. 4. Hubbard RC, Naumann TM, Traylor L, Dhadda S. Parecoxib sodium has opioid-sparing effects in patients undergoing total knee arthroplasty under spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 2003;90(2):166–72. 5. Malan TP, Marsh G, Hakki SI, Grossman E, et al. Parecoxib sodium, a parenteral cyclooxygenase 2 selective inhibitor, improves morphine analgesia and is opioid-sparing following total hip arthroplasty. Anesthesiology. 2003;98(4):950–6. 6. PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Total Hip Arthroplasty, 2015. Available at: postoppain.org. Accessed January 2017. 7. PROSPECT procedure specific postoperative pain management – Total Knee Arthroplasty, 2015. Available at: postoppain.org. Accessed January 2017.

       

      Мультимодальний підхід з використанням ДИНАСТАТУ забезпечує довше знеболювання, ніж монотерапія морфіном після тотального ендопротезування колінного суглоба

      ДИНАСТАТ (40 мг) в комбінації з КПA забезпечує довше знеболювання, ніж тільки КПA, до 48 годин після операції

      Література: Hubbard RC, Naumann TM, Traylor L, Dhadda S. Parecoxib sodium has opioid-sparing effects in patients undergoing total knee arthroplasty under spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 2003;90(2):166–72.

       

       

      У рамках мультимодального підходу ДИНАСТАТ забезпечує опіоїд-зберігаючий ефект після ендопротезування кульшового суглоба

      ДИНАСТАТ (40 мг) значно знижує загальне споживання морфіну порівняно з плацебо через 24 та 36 годин після операції

       

      N=201; в/в застосування; *P<0,05 порівняно з плацебо; †P<0,001 порівняно з плацебо; ‡P<0,01 порівняно з плацебо; За матеріалами Malan та співавт. 2003.
      Зареєстрована доза ДИНАСТАТУ 40 мг; 20 мг слід застосовувати лише як зменшену дозу у особливих групах пацієнтів.
      Рішення про призначення НПЗП, селективного інгібітора ЦОГ-2, повинно базуватися на оцінці загальних ризиків для конкретного пацієнта. НПЗП, селективні інгібітори ЦОГ-2, слід застосовувати у найменшій ефективній дозі і протягом найкоротшого терміну.  Рекомендується застосовувати з обережністю для лікування пацієнтів з високим ризиком розвитку шлунково-кишкових або серцево-судинних ускладнень.
      Література: Malan TP, Marsh G, Hakki SI, et al. Parecoxib sodium, a parenteral cyclooxygenase 2 selective inhibitor, improves morphine analgesia and is opioid-sparing following total hip arthroplasty. Anesthesiology. 2003;98(4):950–6.

       

      ДИНАСТАТ для лікування післяопераційного болю після гінекологічних та акушерських операцій

      ДИНАСТАТ - ефективний анальгетик після гінекологічних та акушерських операцій

      • Ефективний при одноразовому1 та багаторазовому застосуванні2
      • Ефективний в якості монотерапії3 та в комбінації з іншими аналгетиками4
       ​​​​​​​

       ДИНАСТАТ ефективний в різних видах процедур

       • Тотальна абдомінальна гістеректомія до 24 годин2
       • Гінекологічна лапаротомія до 12 годин3
       • Діагностична лапароскопія до 24 годин5
       • Кесарів розтин до 72 годин4

        ДИНАСТАТ зменшує біль та є опіоїд-зберігаючим засобом4

        • Зменшує ділянку рани та біль у плечі після гінекологічної лапароскопії порівняно з плацебо6
        • Знижує кумулятивне використання опіоїдів з можливістю зменшення побічних ефектів, пов'язаних з опіоїдами4
         Літератра: 1. Bikhazi GB, Snabes MC, Bajwa ZH, et al. A clinical trial demonstrates the analgesic activity of intravenous parecoxib sodium compared with ketorolac or morphine after gynecologic surgery with laparotomy. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(4):1183–91. 2. Niruthisard S, Werawataganon T, Bunburaphong P, et al. Improving the analgesic efficacy of intrathecal morphine with parecoxib after total abdominal hysterectomy. Anesth Analg. 2007;105(3):822–4. 3. Malan TP, Gordon S, Hubbard R, Snabes M. The cyclooxygenase2-specific inhibitor parecoxib sodium is as effective as 12 mg of morphine administered intramuscularly for treating pain after gynecologic laparotomy surgery. Anesth Analg. 2005;100(2):454–60. 4. Wong JO, Tan TD, Cheu NW, et al. Comparison of the efficacy of parecoxib versus ketorolac combined with morphine on patient-controlled analgesia for post-cesarean delivery pain management. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2010;48(4):174–7. 5. Bunyavejchevin S, Prayoonwech C, Sriprajittichai P. Preemptive analgesic efficacy of parecoxib vs placebo in infertile women undergoing diagnostic laparoscopy: randomized controlled trial. J Minim Invasive Gynecol. 2012;19(5):585–8. 6. Zhang H, Shu H,  Yang L, et al. Multiple-, but not single-, dose of parecoxib reduces shoulder pain after gynecologic laparoscopy. Int J Med Sci. 2012;9(9):757–65

          

          

         ДИНАСТАТ забезпечує швидкий початок дії у пацієнток, яким проводять гістеректомію

          

         Одноразове застосування ДИНАСТАТУ (40 мг) забезпечує знеболення у два рази швидше за плацебо та подібно до кеторолаку (30 мг) та морфіну (4 мг)

          

          • Середній час до початку дії аналгезії становив від 6 до 13 хвилин у всіх групах активного препарату
          • Середній час до застосування резервної терапії був значно більшим для Династату 40 мг, у порівнянні з морфіном 4 мг або плацебо (P<0,05)
          Література: Bikhazi GB, Snabes MC, Bajwa ZH, , et al., A clinical trial demonstrates the analgesic activity of intravenous parecoxib sodium compared with ketorolac or morphine after gynecologic surgery with laparotomy. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(4):1183–91.

           

           

          ДИНАСТАТ ефективно знижує інтенсивність болю після гінекологічної лапаротомії


          Одноразова доза ДИНАСТАТУ (40 мг) забезпечує рівнозначне полегшення болю, як і кеторолак (30 мг), та довше знеболення, ніж одноразові дози плацебо або морфіну (4 мг) протягом 24 годин

          Література: Barton SF, Langeland FF, Snabes MC, et al., Efficacy and Safety of Intravenous Parecoxib Sodium in Relieving Acute Postoperative Pain following Gynecologic Laparotomy Surgery.  Anesthesiology. 2002;97(2):306–14.

           

           

          ДИНАСТАТ для лікування післяопераційного болю після загальних операцій

           

          ДИНАСТАТ знижує післяопераційний біль після різних типів операцій інших, ніж операції на серці

          • Репарація грижі до 12 годин1
          • Операція з приводу колоректального раку до 24 годин2

          ДИНАСТАТ є опіоїд-зберігаючим засобом

          • Подібна частота побічних явищ, пов'язаних з опіоїдами, під час періінцизійного та постінцизійного застосування ДИНАСТАТУ2
          • Знижує кумулятивне використання опіоїдів з можливістю зменшення побічних ефектів, пов'язаних з опіоїдами2
          Література: 1. Beaussier M, Weickmans H, Paugam C, et al. A randomised, double-blind comparison between parecoxib sodium and propacetamol for parenteral postoperative analgesia after inguinal hernia repair in adult patients. Anesth Analg. 2005;100(5):1309–15. 2. Pandazi A, Kapota E, Matsota P, et al. Preincisional versus postincisional administration of parecoxib in colorectal surgery: effect on postoperative pain control and cytokine response. A randomized clinical trial. World J Surg. 2010;34(10):2463–9.

           

           

          ДИНАСТАТ забезпечує більше зниження інтенсивності болю, ніж диклофенак, після репарації грижі


          ДИНАСТАТ (40 мг) дрд* значно знижує інтенсивність болю, порівняно з еквівалентними дозами диклофенаку, через 8 годин і вранці першого післяопераційного дня
          1

          дрд* два рази на добу
          Посилання: Kyriakidis AV, Perysinakis I, Alexandris I, та співавт. Паракоксиб натрію при лікуванні післяопераційного болю після герніопластики пахової грижі, вільної від натягу, за методом Ліхтенштейну. Hernia. 2011;15(1):59–64.

           

           

          Династат не впливає або має незначний вплив на агрегацію тромбоцитів

           

          ДИНАСТАТ (40 мг) два рази на добу має аналогічний вплив на середню агрегацію тромбоцитів, порівняно з плацебо, протягом 6-годинного періоду у осіб не похилого віку

          Література: Noveck RJ, Laurent A, Kuss M, , et al., Parecoxib sodium does not Impair Platelet Function in Healthy Eldery and Non-Eldery Individuals.Clin Drug Invest. 2001;21(7):465–76.

           

           

          ДИНАСТАТ демонструє  подібну частотувиникнення виразок/ерозій верхніх відділів ШКТ, порівняно з плацебо


          ДИНАСТАТ (40 мг) дрд* демонструє  подібну частоту виникнення виразок/ерозій верхніх відділів ШКТ, порівняно з плацебо, у здорових осіб похилого віку у день 8, після 7 днів застосування досліджуваного препарату
          1


          дрд* - два рази на добу
          чрд**- чотири рази на добу
          Література: 1. Stoltz RR, Harris SI, Kuss ME, , et al., Upper GI Mucosal Effects of Parecoxib Sodium in Healthy Elderly Subjects, THE AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, . Am J Gastroenterol. 2002;97(1):65–71
           
          PP-DYN-UKR-0028