Skip directly to content

Нарада експертів «Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА): напрямки персоніфікованої терапії»

17 травня 2016 в Києві відбулася нарада експертів за участю дитячих кардіоревматологів та дорослих ревматологів «Спадкоємність та ефективність терапії ЮІА: напрямки персоніфікованої терапії». Поширеність цього захворювання в Україні оцінюється на рівні 0,37 випадки на 1000 дітей віком до 17 років із тенденцією до зростання. Слід зазна­чити, що найчастіше такі захворювання виникають у дітей віком до 7 років, а несвоєчасний початок фар­макотерапії призводить до інвалідності. Загалом в Україні зареєстровано понад 3000 хворих на ЮІА дітей. Тому ЮІА розглядається як важлива медико-соціальна проблема.

На нараді експертів поставлено нагальні питання діагностики, лікування дітей з ювенільним ідіопатичним артритом. Обговорені пропозиції щодо оновлення Адаптованої Клінічної Настанови та Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги дітям з ЮІА в контексті сучасних світових досягнень та рекомендацій.