Skip directly to content

Інтерпретація результатів аналізів: Результати інших аналізів

Інтерпретація результатів аналізів пролактину  |  Результати інших аналізів

Під час обстеження пацієнта з підозрою на гіперпролактинемію потрібно виконати й декілька інших лабораторних аналізів на додаток до вимірювання рівня пролактину. Це є частиною диференційної діагностики й допомагає встановити причину гіперпролактинемії (якщо є).1–3

тести


 

 

 

 

 

β-ХГЛ = хоріонічний гонадотропін людини, β-субодиниця; КТ = комп’ютерна томографія; ФСГ = фолікулостимулюючий гормон; ГнРГ = гонадотропін-рилізинг-гормон; ІФР-1 = інсуліноподібний фактор росту 1; ЛГ = лютеїнізуючий гормон; МРТ = магнітно-резонансна томографія; ТТГ = тиреотропний гормон.

 

PP-DOS-UKR-0036
Посилання: 
1.Vilar L, Fleseriu M, Bronstein MD. Challenges and pitfalls in the diagnosis of hyperprolactinemia. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2014;58(1):9-22.
2.Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, et al; Endocrine Society. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(2):273-288.
3.Halperin Rabinovich I, Cámara Gómez R, García Mouriz M, Ollero García-Agulló D; Grupo de Trabajo de Neuroendocrinología de la SEEN. Clinical guidelines for diagnosis and treatment of prolactinoma and hyperprolactinemia. Endocrinol Nutr. 2013;60(6):308-319.