Skip directly to content

Моніторинг і ведення пацієнтів: Припинення лікування

Коригування дози  |  Інші обстеження  |  Припинення лікування


Припинення лікування

Лікування агоністами дофаміну слід продовжувати безперервно протягом щонайменше 2 років. У цей час дозу препарату можна поступово зменшувати або навіть припинити терапію, якщо рівень пролактину залишається в нормі впродовж 2 років і на МРТ не спостерігається залишків пухлини.1

У разі поступового зменшення дози або припинення лікування слід ретельно контролювати стан пацієнта щодо можливого рецидиву хвороби.1

Рецидив гіперпролактинемії залежить від тривалості терапії агоністами дофаміну, рівня пролактину на момент встановлення діагнозу та вихідного розміру пухлини.2

МРТ = магнітно-резонансна томографія.

 

PP-DOS-UKR-0036

Посилання: 
1.Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, et al; Endocrine Society. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(2):273-288.
2.Halperin Rabinovich I, Cámara Gómez R, García Mouriz M, Ollero García-Agulló D; Grupo de Trabajo de Neuroendocrinología de la SEEN. Clinical guidelines for diagnosis and treatment of prolactinoma and hyperprolactinemia. Endocrinol Nutr. 2013;60(6):308-319.