Skip directly to content

Етнічність як суттєвий фактор ризику серцево-судинних захворювань

Вступ>>

Патофізіологія>>

Епідеміологія>>

Рекомендації з лікування та докази результатів>>

Висновки>>

 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ), які включають в себе всі порушення серця і кровоносних судин, є основною причиною смерті серед людей всіх національностей і рас по всьому світу. Проте, тяжкість серцево-судинних захворювань, фактори ризику, прояви і результати значно відрізняються у різних етнічних і расових груп населення. Поширеність серцево-судинних захворювань, наприклад, непропорційно висока серед афро-американців, які мають нижчий ризик кальцифікації коронарних артерій, ніж білі американці, але істотно вищий рівень кров'яного тиску, діабету і хронічного захворювання нирок. Такі відмінності свідчать про можливість існування базових патофізіологічних відмінностей між етнічним населенням і викликали зміни в рекомендаціях щодо лікування.

 

Вступ

 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ), які включають в себе всі порушення роботи серця і кровоносних судин, є основною причиною смерті у всьому світі.1 Хоча поширеність певних видів серцево-судинних захворювань змінюється в залежності від етнічних груп, серцево-судинні захворювання є номером один серед причин смерті чоловіків і жінок в Сполучених Штатах, незалежно від їх етнічної чи расової приналежності.2 Однак, існують явні розбіжності в тяжкості серцево-судинної хвороби і її результатів серед різних етнічних груп населення.

У Сполучених Штатах, наприклад, поширеність серцево-судинних захворювань непропорційно висока серед афро-американців, а загальний рівень смертності від серцево-судинних захворювань є найвищим серед афроамериканських чоловіків.3 Хоча латиноамериканці(іспаномовні американці) мають найбільше число факторів ризику ССЗ, вони мають нижчі показники серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця, попри те, що фактори ризику і поширеність серед американців мексиканського походження відрізняються в деякій мірі від іншого іспаномовного американського населення.3 Американці азіатського походження і білі американці мають схожі чинники ризику серцево-судинних захворювань, але наявні дані дозволяють припустити, що поширеність серцево-судинних захворювань серед азіатських американських підгруп істотно відрізняється. 3

В цій пам’ятній записці міститься обговорення етнічних відмінностейі в факторах ризику ССЗ, проявах і результатах. Вона досліджує потенційні патофізіологічні відмінності між людьми різних національностей, узагальнює наявні епідеміологічні дані, а також розглядає пов'язане з цим різне лікування.

 

Патофізіологія

 

У той час як соціально-економічні чинники, і доступ до медичної допомоги, безумовно, мають вплив на етнічні відмінності в розрізі ССЗ і смертності, расові відмінності були виявлені в розрізі поширеності ССЗ, тяжкості і проявах конкретних видів серцево-судинних захворювань. До них відносяться атеросклеротичні ССЗ і гіпертонія, а також такі патології ССЗ як альбумінурія і захворювання нирок, що наводить на думку про можливість основної ролі патофізіологічних відмінностей.4,5,6,7

Афроамериканці і кілька етнічних груп за межами Сполучених Штатів мають нижчу поширеність кальцифікації коронарних артерій, ніж білі американці, незважаючи на те, що їсеред них ризик розвитку ішемічної хвороби серця вищий.5 У європейців, навпаки, поширеність і ступінь артеріальної кальцифікації співвідносяться з переважанням обструкції, що виявляється за допомогою ангіографії.5 Цілий ряд факторів, в тому числі рівень вітаміну D, bone regulatory protein, маркери запалення, гемостаз, генетичний поліморфізм, функції нирок, а також вік, визначає частку загального обсягу атеросклеротичних бляшок, що кальцифікується.5 Оскільки щільність кісткової тканини, яка зворотньо пропорційно пов'язана з судинною кальцифікацією, більша у афроамериканців, ніж у європейців, було висловлено припущення, що генетичні фактори, що впливають на метаболізм кальцію і вітаміну D можуть захистити афро-американців від атеросклеротичної кальцифікації.5 Крім того, дослідження кількісної оцінки кальцію в коронарній артерії за допомогою електронно-променевої комп'ютерної томографії не підтверджують теорію про те, що расові відмінності в артеріальній кальцифікації обумовлені розмірами частки ліпопротеїну.4 Вищий показник ССЗ серед афро-американців, таким чином, часто пов'язують з гіпертензією5, яка виникає молодшому віці частіше, і з більшим ступенем вираженості/тяжкості в межах даної етнічної групи, ніж в будь-якій іншій групі в Сполучених Штатах.6

В епідеміологічних дослідженнях від 20% до 70% характеристик артеріального тиску (АТ) повязується зі спадковістю. Експерти дійшли консунсусу в тому, що як генетичні мутації так і негенетичні фактори сприяють винекненню гіпертензії у всіх рас.6 Однак у афро-американців були виявлені деякі унікальні патофізіологічні механізми. Наприклад, чутливість до вживання солі частіше зустрічається серед афроамериканців, ніж європейців, що наводить на думку про те, що збільшення поширеності гіпертензії в цій групі може бути результатом дефектного ниркового транспорту натрію.6 Таким же чином, в порівнянні з білими, афроамериканці з проявами гіпертонії демонструють симпатичну гіперактивність і посилену судинозвужувальну реакцію на адренергічні стимулюючі речовини.6 Низький рівень реніну, як відомо, характеризує гіпертонію в цій групі населення. Афроамериканці мають зменшиний нирковий потік плазми, знижену пресорну реакції на ангіотензин-II, і збільшену судинорозширюючу реакцію на ангіотензин II-перетворюючий інгібітор ферменту, і всі це може діяти разом, щоб збільшити рівні ангіотензину II в тканинах, тим самим пригнічуючи рівні реніну в плазмі, піднімаючи АТ, і потенційно може привести до пошкодження нирок.6

Хронічна хвороба нирок (ХХН) є окремим чинником ризику серцево-судинних захворювань і має багато спільних факторів ризику з серцево-судинними захворюваннями, в тому числі мікроальбумінурію, що самостійно «прогнозує» ССЗ.7 У гіпертоніків мікроальбумінурія більш поширена серед афро-американців і американців мексиканського походження, ніж серед американців європейського походження з або без діабету.7 У населення в цілому це більш поширено серед афро-американців, ніж у інших етнічних груп. Ці відмінності виявляються навіть після коригування відомих факторів ризику, таких як вік, цукровий діабет, АТ, паління, індекс маси тіла (ІМТ) і глікемічний контроль у пацієнтів, хворих на діабет.7 Зв'язок між мікроальбумінурєю, серцево-судинними захворюваннями, а також хронічною хворобою нирок не дуже добре зрозумілий, але може свідчити про зміну ниркової функції, загальне порушення функції ендотелію судин, або невідомим фактором, який впливає на серцево-судинну і ниркові системи.7

 

Епідеміологія

 

 У Сполучених Штатах 83,6 мільйона дорослих хворіють принаймні на одну з форм серцево-судинних захворювань, і багато інших мають фактори ризику ССЗ8, такі як надмірна вага, ожиріння, цукровий діабет і обмежена фізична активність, або паління. Поширеність серцево-судинних захворювань є найвищою серед афроамериканських пацієнтів (48,9% серед афроамериканських жінок неіспанського походження і 44,4% серед чоловіків афроамериканської раси неіспанського походження), далі йдуть чоловіки неіспанського походження (36,6%), американські чоловіки мексиканського походження (33,4%), жінки європеоїдної раси неіспанського походження (32,4%), а також американські жінки мексиканського походження (30,7%). Дані по мешканцях Азії або островів Тихого океану і американських індіанців або уродженців Аляски не доступні (Таблиця 1).8 Дані Національного центру медичної статистики вказують, що серед білих 6,1% мають коронарну хворобу серця, 22,9% - гіпертензію, а показники інсультів знаходяться на рівні 2,5%. Серед афроамериканців 6,5% мають коронарну хворобу серця, 32,9% мають гіпертонію, а 3,9% мали інсульт. Серед вихідців з Латинської Америки або латиноамериканців 5,3% мали коронарну хворобу серця, 20,9% мають гіпертонію, і 2,7% - інсульт. Серед азіатів 4,5% мають коронарну хворобу серця, 21,2% мають гіпертонію, і 1,8% - інсульт. Серед американських індіанців або уродженців Аляски 8,1% мають коронарну хворобу серця та 24,8% страждали на гіпертонію. Статистичні дані щодо інсультів у американських індіанців або корінних жителів Аляски і корінних гавайців або інших островів Тихого океану є ненадійними і, отже, не згадуються.8

Таблиця 1. Расова/етнічна приналежність і серцево-судинні захворювання8

AP (С) - стенокардія; BMI (ІМС) - Індекс маси тіла; CHD (ІХС) - ішемічна хвороба серця (включаючи серцевий напад, стенокардію, або обидва); CVD (ССЗ) - серцево-судинні захворювання; DM (ЦД) - цукровий діабет; НВР (ВКТ) - високий кров'яний тиск; HDL (ЛВЩ) - Ліпопротеїни високої щільності; HF (СН) = серцева недостатність; K (Т) - тисячі. LDL (ЛНЩ) - Липопротеїни низької щільності; M (М) - мільйони; MI (ІМ) - інфаркт міокарда (серцевий напад); N/A (НД) - немає даних; PA (ФА) - фізична активність; TC (ЗВХ) - загальний вміст холестерину.

А - вік ≥18 років (Національне анкетування з питань здоров’я, 2012); b - MET 2008 Повні федеральні рекомендації щодо фізичної активності для дорослих;  А - вік ≥20 років; b - Для всіх вікових категорій; e - Загальний показник смертності від ССЗ включає смертність від вроджених вад серця; f - Показник не вважається надійним; g - Нові і рецидивні випадки інфарктів міокарда і фатальних випадків ішемічної хвороби серця; H- вік≥35 років; і - вік≥45років.

В Індії та Китаї серцево-судинні захворювання в даний час більш поширені, ніж у всіх світових економічно розвинених країн разом.9 Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я з глобальних проблем старіння і здоров'я дорослих (SAGE) у Китаї Хвиля 1 – статистичне дослідження населення, в рамках якого було опитано понад 13000 дорослих віком старше 50 років, які представили дані про поширеність восьми основних хронічних захворювань, в тому числі гіпертонію, стенокардію та інфаркт.10 Для підвищення точності оцінок, артеріальний тиск також вимірювали, і стенокардія оцінювалась за допомогою ряду апробованих питань щодо симптомів і діагностичних алгоритмів.10 Дані про поширеність артеріальної гіпертензії, стенокардії та інсульту, повідомлені опитуваними були визначені на рівні 26,7%, 7,9% і 3,1%, відповідно.10 Однак поширеність симптомної стенокардії  і виміряної/визначеної поширеності артеріальної гіпертензії, були істотно вищими ніж показники, повідомлені безпосередньо опитаними.

Симптоми показали, що поширеність стенокардії була насправді 10%, а вимірювання артеріального тиску показали поширеність гіпертензії 59,7% - більш ніж в два рази вище, ніж за даними самооцінки (пацієнтів/опитаних).10 Невідповідність між самооцінкою (пацієнтами) поширеності і поширеністю, визначеною за симптомами або виміряною, цих станів свідчить про недостатню обізнаність з боку населення і необхідність привернути увагу до цих серцево-судинних захворювань.

Дослідження країн Африки і Близького Сходу щодо серцево-судинних та епідеміологічних аспектів (The Africa and Middle East Cardiovascular Epidemiological (ACE) Study) нещодавно надало всебічні дані про поширеність факторів ризику ССЗ серед амбулаторних хворих, які відвідують клініки загальної практики в міських і сільських громадах: в 94 клініках в 14 країнах в країнах Африки та Близького Сходу, населення в яких раніше надало дуже мало даних.11 Дослідження, проведене в період з липня 2011 по квітень 2012 року, включало 2337 амбулаторних пацієнтів з 8 країн Африки і 2041 амбулаторних пацієнтів з 6 країн Близького Сходу. Близько 31% суб'єктів походили з сільських громад. Середній вік склав 46 років, 10% були у віці 65 років або старше, а чоловіки та жінки були представлені в майже рівних кількостях. Більшість суб’єктів (92%) мали один або кілька з 6 змінних факторів ризику ССЗ (Малюнок 1).11 Загальна поширеність у всіх країнах дисліпідемії, абдомінального ожиріння, гіпертонії, ожиріння, цукрового діабету, і паління було 69,5%, 67,6%, 42,8%, 36,7%, 25,2%, і 14,3%, відповідно.11

Малюнок 1. Частка пацієнтів з одним або декількома з наступних факторів ризику серцево-судинних захворювань: дисліпідемія, гіпертонія, ожиріння (індекс маси тіла ≥30 кг / м2), абдомінальне ожиріння, діабет і куріння.11

Аналогічним чином, всебічне дослідження пацієнтів, представлене до кардіологічного відділення лікарні Мідлмо Нової Зеландії (New Zealand’s Middlemore Hospital Coronary Care Unit), з гострим проявом серцево-судинних захворювань в період з липня 2004 по червень 2006 року показало високу тяжкість наступних несприятливих змінних факторів ризику ССЗ: окружність талії> 100 см (чоловіки) або> 90 см (жінки), 70,2%; ліпопротеїди низької щільності > 2,5 ммоль/л, 54,6%; тригліцериди ≥1.7 ммоль/л, 52,1%; Індекс маси тіла ≥30, 41,8%; систолічний тиск крові (СТК)> 130 мм рт.ст., 34,1%; куріння, 26,9%; Ліпопротеїни високої щільності <1,0 ммоль/л, 25,8%; і цукровий діабет, 24,6%. Тяжкість була особливо високою серед маорі і жителів тихоокеанських островів з неблагополучних районів, що наводить на думку, що ці групи є важливою метою для вторинної профілактики.12

Керівні настанови Європейської асоціації кардіології (ESC) повідомляють про вищі показники ССЗ в еммігрантів з Південної Азії. Крім того, вони мають набагато вищу поширеність цукрового діабету, в той час як поширеність інших факторів ризику ССЗ трохи нижча (ніж) або порівнянна з вихідцями з приймаючої країни. Деякі дослідження показують, що збільшення поширеності цукрового діабету помітно підвищує ризик ССЗ в Південній Азії. У порівнянні з місцевими жителями з приймаючої країни, іммігранти з Китаю, В'єтнаму і Марокко мають нижчий ризик ССЗ, в той час як іммігранти з Туреччини, країн суб-Сахарського регіону та Карибського басейну мають вищий рівень ризику серцево-судинних захворювань і смертності. Еммігранти з Південної Америки в Іспанії мають нижчу поширеність ризику ССЗ і смертності, ніж корінні жителі Іспанії, в той же час ці відмінності зменшуються зі збільшенням тривалості перебування.13

Огляд змінних цереброваскулярних факторів ризику вихідців з Південної Азії, які проживають в Сполученому Королівстві підкреслив важливість досліджень факторів ризику ССЗ, які збільшують ризик ішемічного інсульту у цього наседення, і які можуть бути пов'язані з поширеністю гіпертензії, а й може призвести до патологічних метаболічних або глікемічних процесів.14

 

Рекомендації з лікування та докази результатів 

 

Восьмий об'єднаний національний комітет (ОНК 8) сформулював на основі фактичних даних рекомендації і керівні настанови для вирішення проблеми високого кров'яного тиску у дорослих. Переконливі докази підтримують лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою у віці від 60 років і старше, метою якого є досягнення тиску менш 150/90 мм ртутного стовпчика. Існує певний доказ, який свідчить на підтримку лікування інгібітором ангіотензинперетворюючого ферменту, блокаторами рецепторів до ангіотензину, блокаторами кальцієвих каналів, або тіазидоподібними сечогінними засобами  в європеоїдного страждаючого на гіпертонію населення, в тому числі на діабет.15 Рекомендації Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великобританії також зосереджені на виборі правильного гіпотензивного препарату лікування пацієнтів у віці від 55 років і чорношкірого населення-вихідців країн Африки або Карибського регіону будь-якого віку.16  Кілька рекомендацій, специфічних для лікування афроамериканських пацієнтів, були представлені в керівних настановах, зосереджених на серцево-судинних захворюваннях, за винятком гіпертонії. З огляду на поширеність і тяжкість гіпертонії у афроамериканських пацієнтів, Міжнародне товариство гіпертензії у афроамериканського населення (ISHIB, МТГЧН) і ОНК 8 окреслили конкретні рекомендації щодо лікування цієї групи (Таблиця 2).15,17 Докази на підтвердження рекомендацій щодо лікування чорношкірих пацієнтів містяться в заяві-консенсусі Міжнародного товариства гіпертонії у чорношкірого населення і наводяться нижче (Таблиця 3) .17

Таблиця 2. Ключові рекомендації на підтримку керівних настанов15,16,17

Міжнародне товариство гіпертонії у чорношкірого населення17

 

 

 

Категорія ризику

Рекомендація

Мета (міліметрів ртутного ствпчика)

 

Первинна профілактика: КТ ≥135 / 85 мм / рт.ст. без пошкодженняа органу-мішені, доклінічні ССЗb або ССЗс

• Якщо АТ <15/10 мм / рт.ст. вище цілі, лікувати з діуретиком або БКК (альтернатива: блокатор РАС; опціонально: бета-блокатор)

• Якщо КТ> 15/10 мм / рт.ст. вище цілі, лікування комбінованою терапією: БКК + блокатор РАС або тіазидні + блокатор РАС (альтернатива: тіазидні + бета-блокатор або тіазидні + БКК; додатково: тіазидні + антагоніст альдостерону)

• Недосягнення цілі: Активізувати лікування Q4-6 тижнів

Зміна способу життя + медикаментозна терапія; якщо КТ <145/90 мм/рт.ст. без пошкодження органу-цілі або інших збільшуючих ризик супутніх захворювань/паталогій, ≤3 місяців без ліків

КТ <135/85

 

Вторинна профілактика пошкодженняа органу-мішені: КТ ≥130 / 80 мм / рт.ст. з пошкодженняма органу-мішені, доклінічній ССЗb або ССЗс

• Якщо КТ <15/10 мм/рт.ст. вище цілі, використовуйте засіб з переконливим показанням або лікування діуретиками або БКК (альтернативний варіант: блокатор РАС; опціонально: бета-блокатор)

• Якщо КТ > 15/10 мм/рт.ст. вище цілі, лікування за допомогою комбінованої терапії

(включаючи лікарські засоби із переконливим показанням)

• Недосягнення цілі: Активізувати лікування Q4-6 тижнів

Зміна способу життя + медикаментозна терапія

КТ <130/80

 

Восьмий об'єднаний національний комітет15

 

 

 

Всі вікові групи, з або без діабету; немає ХХН

• Європеоїдне населення: ініціювати тіазидні діуретики або ІАФ або БРА або БКК, окремо або в комбінації

• Афроамериканське населення: ініціювати тіазидні діуретики або БКК, окремо або в комбінації

• Посилити дотримання способу життя і режим титрування, щоб досягти поставленої цілі

Оберіть стратегію титрування: ввести в максисальній дозі перший препарат перед додаванням другого або додати другий препарат до досягнення максимальної дози першого препарату або почати з 2-х класів ліків окремо або в комбінації з фіксованою дозою

 

 

Вік від 18 до 75d з ХХН, з або без діабету

• Всі раси: ініціювати ІАФ або БРА, окремо або в поєднанні з іншими класамие препаратів (ІАФ та БРА не повинні використовуватися разом)

• Посилити дотримання способу життя і режим титрування, щоб досягти поставленої цілі

Оберіть стратегію титрування, описану вище

 

 

Національний інституту охорони здоров’я та досконалості медичної допомоги Великобританії 16

Крок 1 лікування:

 

• Афроамериканське населення-вихідці з кріїн Африки або Карибського регіону будь-якого віку: перевага надається БКК

 

Якщо БКК не підходить (набряк / непереносимість, фактичні дані / високий ризик серцевої недостатності) - тіазидні  діуретики мають пропонуватись.

 

Вік <80: клінічний КТ ціль <140/90 мм рт.ст .; АМАТ/ ВКТМУ КТ Ціль <135/85 мм рт.ст.

 

Крок 2 лікування

• Афроамериканське населення країн Африки або Карибського регіону: БРА краще ніж  ангіотензин-перетворюючий фермент, в поєднанні з БКК

Якщо БКК не підходить (набряк / непеносимість, фактичні дані / високий ризик серцевої недостатності) - тіазидні  діуретики мають пропонуватись.

Вік ≥80: клінічний КТ ціль < 150/90 мм рт.ст .; АМАТ / ВКТМУ КТ ціль <145/85 мм рт.ст .

BP (КТ/АТ) - артеріальний тиск; ABPM (АМАТ) - амбулаторний моніторинг артеріального тиску; ACEI (ІАФ) - інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту; ARB (БРА) - блокатори рецепторів ангіотензину; CCB (БКК) - блокатор кальцієвих каналів; CKD (ХХН) - хронічна хвороба нирок; CVD (ССЗ) - серцево-судинні захворювання; HBPM (ВКТМУ) - вимірювання кров'яного тиску в домашніх умовах; ISHIB (МТГЧН) - Міжнародне товариство гіпертензії у афроамериканського населення; RAS (РАС) - ренін-ангіотензинова система.

a - Пошкодження органу-мішені визначається як альбумін: креатинін> 200 мг/г, оцінена швидкість клубочкової фільтрації <60 мл/хв на 1,73 м2 або електрокардіографічне або ехокардіографічне підтвердження гіпертрофії лівого шлуночка.

b - Показники доклінічної ССЗ включають метаболічний синдром, Фрамінгемську шкалу ризику > 20%, переддіабет (порушена глікемія натщесерце [100 - 125 мг / дл] і / або порушену толерантність до глюкози [2-годинний рівень глюкози після навантаження глюкозою 140 - 199 мг / дл]) або цукровий діабет.

c - серцево-судинні захворювання включають стенокардію (систолічну або діастолічну), ішемічну хворобу серця/постінфарктний (синдром), захворювання периферичних артерій, інсульт, транзиторні ішемічні напади, і/або аневризмі черевної аорти.

d - Пацієнти у віці старше 75 також можуть отримати користь від лікування ІАФ або лікування БРА, але тіазидні діуретики або БКК є ще одним варіантом для використання в цій групі.

e - Хоча це суперечить загальній рекомендації використовувати діуретики або БКК для лікування афроамериканських пацієнтів, дослідження захворювання нирок у афроамериканців і артеріального тиску показали, що у афроамериканських пацієнтів з ХХН отримують користь від лікування ІАФ. Таким чином, ІАФ і БРА рекомендується в якості початкової терапії у афроамериканських пацієнтів з ХХН і протеїнурією, тому що вони більш схильні прогресувати до термінальної стадії ниркової хвороби. У афроамериканських пацієнтів з ХХН без протеїнурії, тіазидні діуретики, БКК, ІАФ або БРА можуть бути використані, і якщо ІАФ або БРА не використовуються в якості початкової терапії, один або інший може бути доданий в якості лікарського засобу другого ряду для досягнення мети щодо КТ.14

Таблиця 3. Підсумування доказів, на підтримку рекомендацій Міжнародного товариства гіпертонії у чорношкірого населення17

Випробування/Рік

No. (%) темношкірих осіб

Початковий кінцевий показник

Групи лікування

Зміна КТ

Результати

Результати, повідомлені у афроамериканського населення

ЗКПНОХЦД 200118

200619

230 (15)

рандомізоване

(складається КСНН,

подвоєння концентрації креатиніну, або смерть)

плацебо проти БРА

2/0

 

Значне зниження первинного кінцевого показника; КСНН (28%)

подвоєння концентрації креатиніну і СН з БРА

NS (ліпоїдний нефроз) 17%

скорочення КСНН

ВГНП

197920,21

4846

(44.3)

Випадковий розподіл (смертність з будь-якої усіх причини)

Стандартне проти покрокового лікування

…/6

17% скорочення смертності з покроковим лікуванням

19% -

28% скорочення смертності з покроковим лікуванням

ОДВГВ

197022

380 (41.3)

рандомізоване

(комбінована ССЗ)

ТД / резерпин /гідралазин проти плацебо

31/19

зниження ССЗ

Подібно для всієї групи

ОДВГВ

196723

77 (53.8)

рандомізоване

(комбінована ССЗ)

ТД / резерпин /гідралазин проти плацебо

43/28

зниження ССЗ

Подібно для всієї групи

ГЛЛПСН 200024

15,094

(35.6)

рандомізоване

 (фатальна ІХС/нефатальний

ТД проти a-блокатора

2/0 в цілому; 4/0 у

скорочення випадків серцевої недостатності, ПМК, ССЗ

Подібно для всієї групи

200225

Інфаркт міокарда)

 

Чорношкірого 

з ТД;

Подібно для всієї групи

200526

 

 

скорочення випадків серцевої недостатності

Подібно для

ТД проти БКК

1/1

з ТД;

всієї

ТД проти ІАФ

2/0; 4/1 у

скорочення випадків серцевої недостатності

групи;

чорношкірого

населення

ПМК, ССЗ

скорочення СН,

з ТД

ПМК,

ІХС, ССЗ

за допомогою ТД

ОДВГВ 200427

200628

639 (2.7)

рандомізоване

 (фатальна ІХС/нефатальний Інфаркт міокарда)

БКК проти БРА

2/2 в цілому; 4.5/2.0 у чорношкірого

населення

скорочення ІХС за допомогою БКК

Подібно для всієї групи

ВЛЗКПГ 2002,29

200430

533 (6.0)

рандомізоване

(комбінована ССЗ)

ББ проти БРА

1/0

Скорочення початкового кінцевого показника, ПМК за допомогою БРА

Скорочення початкового кінцевого показника за допомогою ББ

ДХНАГ

200231

1094 (100)

рандомізоване

(зміна СКФ і часу для комбінованої КСНН або смерть або скорочення порогу СКФ)

ББ проти БКК

ББ проти ІАФ

БКК проти ІАФ

2/0

 

0/1

2/1

Скорочення комбінованої КСНН, порогу СКФ за допомогою ІАФ проти БКК та ББ

Те ж саме

AASK (ДХНАГ) - Дослідження хвороби нирок у афроамериканців та гіпертонії; ACEI (ІАФ) - інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту; ALLHAT (ГЛЛПСН) - гіпертензивне  і ліпідознижуюче лікування для профілактики серцевого нападу; ARB (БРА) - блокатори рецепторів ангіотензину; BB (ББ) - бета-блокатор; CCB (БКК) - блокатор кальцієвих каналів; CHD (ІХС) - ішемічна хвороба серця; CVA (ПМК) - порушення мозкового кровообігу/інсульт; CVD (ССЗ) - серцево-судинні захворювання; ESRD (КСНН) - кінецева-стадія ниркової недостатності; GFR (СКФ) - швидкість клубочкової фільтрації; HDFP (ВГНП) - Виявлення гіпертонії і наступні-програми; HF (СН) - серцева недостатність; LIFE (ВЛЗКПГ) - введення Лозартана для зниження кінцевого показника в гіпертонії; PLCB (П) - плацебо; RDB (Р) - рандомізоване; RENAAL (ЗКПНОХЦД) = Зниження кінцевого показника в неінсулінозалежних осіб, хворих на цукровий діабет, з Інгібіторами рецепторів ангіотензину-ІІ; THZD (ТД) - тіазидні діуретики; VA Cooperative - Veterans Administration Cooperative Study Group on Antihypertensive Agents; VALUE (ОДВГВ) - оцінка довгострокового використання гіпотензивного валсартану.

 

Висновки

 

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті людей всіх національностей і рас по всьому світу. Проте, афро-американці мають найвищий показник поширеності серцево-судинних захворювань і загальної смертності через серцево-судинні захворювання в Сполучених Штатах. Гіпертензія часто вважається причиною високої кількості ССЗ/нападів серед афроамериканців, що трапляється в молодшому віці і з більшим ступенем тяжкості в цій етнічній групі. Конкретні рекомендації щодо лікування були викладені в заснованих на фактичних даних керівних настановах Восьмого об'єднаного національного комітету (ОНК 8), Міжнародного товариства гіпертонії у афроамериканського населення і Національного інституту охорони здоров’я та досконалості медичної допомоги Великобританії, особливо для афроамериканського населення. Подальші дослідження в різних етнічних / расових групах населення є виправданими, щоб зрозуміти відмінності в факторах ризику ССЗ і розробити оптимальні лікарські методи, конкретно орієнтовані на ці групи.

 

Посилання: 

1.World Health Organization. Media centre. Cardiovascular diseases (CVDs) Fact sheet N°317. Updated March 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/. Accessed August 29, 2014.

2.Ferdinand KC, Rodriguez F, Nasser SA, et al. Cardiorenal metabolic syndrome and cardiometabolic risks in minority populations. Cardiorenal Med. 2014;4(1):1-11.

3.Graham G. Population-based approaches to understanding disparities in cardiovascular disease risk in the United States. Int J Gen Med. 2014;7:393-400.

4.Aiyer AN, Kip KE, Marroquin OC, et al. Racial differences in coronary artery calcification are not attributed to differences in lipoprotein particle sizes: the Heart Strategies Concentrating on Risk Evaluation (Heart SCORE) Study. Am Heart J. 2007;153(2):328-334.

5.Orakzai SH, Orakzai RH, Nasir K, et al. Subclinical coronary atherosclerosis: racial profiling is necessary! Am Heart J. 2006;152(5):819-827.

6.Gadegbeku CA, Lea JP, Jamerson KA. Update on disparities in the pathophysiology and management of hypertension: focus on African Americans. Med Clin North Am. 2005;89(5):921-933.

7.Buckalew VM Jr, Freedman BI. Effects of race on albuminuria and risk of cardiovascular and kidney disease. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2011;9(2):245-249.

8.Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart Disease and Stroke Statistics−−2014 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2014;129(3):e28-e292.

9.World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.

10.Wu F, Guo Y, Kowal P, et al. Prevalence of major chronic conditions among older Chinese adults: the Study on Global AGEing and adult health (SAGE) wave 1. PLoS One. 2013;8(9):e74176.

11.Alsheikh-Ali AA, Omar MI, Raal FJ, et al. Cardiovascular Risk Factor Burden in Africa and the Middle East: The Africa Middle East Cardiovascular Epidemiological (ACE) Study. PLoS One. 2014;9(8):e102830.

12.Kerr AJ, McLachlan A, Furness S, et al. The burden of modifiable cardiovascular risk factors in the coronary care unit by age, ethnicity, and socioeconomic status--PREDICT CVD-9. N Z Med J. 2008;121(1285):20-33.

13.Piepoli M., Hoes AW, Agewell S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2016;37(29):2315-81.

14.Gunarathne A, Patel JV, Gammon B, et al. Ischemic stroke in South Asians: a review of the epidemiology, pathophysiology, and ethnicity-related clinical features. Stroke. 2009;40(6): e415-423.

15.James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014;311(5):507-520.

16.NICE Guidelines 2011. Hypertension in adults: diagnosis and management. August 2011; 1-38.

17.Flack JM, Sica DA, Bakris G, et al. Management of high blood pressure in blacks: an update of the International Society on Hypertension in Blacks consensus statement. Hypertension. 2010;56(5):780-800.

18.Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D,et al. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2001;345:861–869.

19.de Zeeuw D, Ramjit D, Zhang Zet, et al. Renal risk and renoprotection among ethnic groups with type 2 diabetic nephropathy: a post hoc analysis of RENAAL. Kidney Int. 2006;69:1675–1682.

20.Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program: I–reduction in mortality of persons with high blood pressure, including mild hypertension. JAMA. 1979a;242:2562–2571.

21.Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program: II–mortality by race-sex and age. JAMA. 1979b;242:2572–2577.

22.VA Cooperative 1970. VA Cooperative Study. Effects of treatment on morbidity in hypertension: II–results in patients with diastolic blood pressure averaging 90 through 114 mm Hg. JAMA 1970;213:1143–1152.

23.VA Cooperative 1967. VA Cooperative Study. Effects of treatment on morbidity in hypertension: results in patients with diastolic blood pressures averaging 115 through 129 mm Hg. JAMA.1967;202:1028–1034.

24.ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major cardiovascular events in hypertensive patients randomized to doxazosin vs chlorthalidone: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Trial to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA.2000;283:1967–1975.

25.ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288:2981–2997.

26.Wright JT Jr, Dunn JK, Cutler JA, et al. Outcomes in hypertensive black and nonblack patients treated with chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril. JAMA. 2005;293:1595–1608.

27.Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet. 2004a;363:2022–2031.

28.Zanchetti A, Julius S, Kjeldsen S, et al. Outcomes in subgroups of hypertensive patients treated with regimens based on valsartan and amlodipine: an analysis of findings from the VALUE trial. J Hypertens. 2006;24:2163–2168.

29.Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension Study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet. 2002;359:995–1003.

30.Julius S, Alderman MH, Beevers G, et al. Cardiovascular risk reduction in hypertensive black patients with left ventricular hypertrophy: the LIFE study. J Am Coll Cardiol. 2004b;43:1047–1055.

31.Wright JT Jr, Bakris G, Greene T, et al. Effect of blood pressure lowering and antihypertensive drug class on progression of hypertensive kidney disease: results from the AASK trial. JAMA. 2002;288:2421–2431.

 

Терапевтичні напрямки по темі :