Skip directly to content

Терапевтичні атласи по Неврології: Біль та Деменція

Нейропсихіатричні симптоми когнітивних порушень та деменції

За ред. Ана Вердело, Мануель Гон-альве-Перейра​

Ця книга являє собою сучасний і всебічний огляд нейропсихіатрії різних типів когнітивних розладів широким колом фахівців. Акцент робиться на питаннях діагностики та веденні, когнітивних порушеннях за наявності деменції та без неї, критичній оцінці методологічних аспектів та обмежень сучасних досліджень нейропсихіатрії когнітивних порушень та деменції. Обговорюються нефармакологічні та фармакологічні аспекти ведення хворих, щоб дати вичерпну інформацію про дози, побічні ефекти та взаємодію препаратів, щоб дати читачеві можливість більш безпечно лікувати цими пацієнтами. Ілюстративні випадки передбачають реалістичні сценарії, які є клінічно значимими та легкі для сприйняття. Видання розраховане на неврологів, психіатрів, геронтологів та лікарів загальної практики. Також буде представляти інтерес для лікарів інтенсивної терапії, психологів та нейропсихологів, дослідників та медсестер, клінічних дослідників та методистів.


 


Нейровізуалізація болю

За ред. Лука Саба

За авторства всесвітньовідомих вчених, ця книга розглядає всі технології візуалізації та нові методи аналізу болю, в тому числі нові маркери, біомаркери, профілювання метаболічних та генних масивів разом із клітинними, генетичними та молекулярними підходами. Нещодавні досягнення у методах візуалізації людського головного мозку дозволяють краще зрозуміти функціональний зв’язок шляхів болю, а також функціональні та анатомічні зміни, які виникають у пацієнтів з хронічним болем. Сучасні методи візуалізації дозволили пришвидшити прогрес у розумінні зв’язків у мозку, пов'язаних з розпізнаванням болю і з різними типами модуляції болю. Буде цікавою для радіологів, нейрорадіологів, неврологів та науковців різного рівню підготовки, які працюють у лікарнях та університетах.