Skip directly to content

Електронні атласи по терапевтичних напрямках
Шановні колеги, ми раді запропонувати Вам доступ до електронних атласів від наукових лідерів зі світовим ім'ям від видавництва "Sprienger Science+Business"

Нижче Ви знайдете описи атласів та посилання, мова - англійська. 

 

Ехокардіографічний атлас з вроджених вад серця у дорослих

Хакімех Садегян, Захра Саванд-Румі

У цьому атласі представлено понад 100 різноманітних випадків вродженої патології серця у дорослих на різних етапах - від постановки діагнозу до лікування, - дефекти міжпредсердної і міжшлуночкової перетинок, відкрита артеріальна протока, цианотичні вроджені вади і багато інших аномалій, а також дані з ехокардіографії плода. Кожне захворювання проілюстровано усіма ехокардіографічними зображеннями і показниками, які мають діагностичну цінність, що впорядковані послідовно, з включенням трансезофагеальних ехокардіографічних зображень, коли це необхідно. Передбачено додаткову інформацію з діагностики та лікування, виділено найважливіші пункти для правильної інтерпретації даних ЕхоКГ. Чудова якість ілюстрацій і широкий спектр розглянутих випадків (в тому числі рідкісних) гарантують, що цей атлас буде корисним для кардіологів та лікарів інших спеціальностей, які зустрічаються з подібними пацієнтами в своїй повсякденній практиці. Атлас з внутрішньосудинної оптичної когерентної томографії коронарних артерій​

А. Кіні, Дж. Нарула, Ю. Венгренюк, С. Шарма​

Цей атлас є практичним ілюстрованим посібником з використання внутрішньосудинної ОКТ при діагностиці та лікуванні ішемічної хвороби серця. Він складається з двох частин. Перша частина атласу являє собою систематичне введення в коронарну візуалізацію за допомогою ОКТ. В ній описано, як інтерпретувати зображення та патологічні зміни при атеросклерозі, ускладненнях після хірургічних втручань, та при оцінці спроможності та прохідності стенту коронарних судин. Друга частина містить реальні випадки використання ОКТ в клінічній практиці ізраільських клінік для оцінки захворювання та його ускладнень, вибору відповідного лікування і оцінки його результатів. Кожен випадок включає короткий клінічний анамнез, результати процедури, ангіографію, зображення і відеоматеріали ОКТ, та детальний опис того, як результати ОКТ вплинули на процес прийняття клінічних рішень. Харчування при запальних захворюваннях кишечника. Загальне керівництво​

За ред. Ашвін Н. Анансакрішнан​

Ця книга містить найсучаснішу інформацію для клініцистів і дієтологів, які цікавляться харчуванням та запальними захворюваннями кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт). Вона охоплює нові дані щодо харчування як фактору ризику хвороби Крона та виразкового коліту, демонструє зв'язок між дієтою та мікробіомом кишечники, описує різні дієти при цих захворюваннях, дефіцит макро- та мікроелементів у таких пацієнтів. Книга також описує правильне ведення пацієнтів на повному парентеральному харчуванні (ППХ), зокрема, ведення пацієнтів із синдромом короткої кишки за допомогою ППХ та нової фармакотерапії. Автори є фахівцями у своїх галузях. Харчовими при запальних захворюваннях кишечника - це всеосяжне керівництво, яке є цінним та унікальним спеціалізованим джерелом для гастроентерологів, дієтологів, лікарів загальної практики, інших медичних працівників та дослідників, які займаються лікуванням цих складних захворювань. Прогрес в ендоскопії при запальних захворюваннях кишечника​

За ред. Тошіфуми Хібі, Тадакасу Хісамацу, Таку Кобаяші​

Видання підсумовує останні досягнення в ендоскопії, яка є важливим інструментом для діагностики та лікування ЗЗК. Воно пропонує подальше впровадження сучасних ендоскопічних методів, а також є атласом високоякісних ендоскопічних зображень ЗЗК та супутніх захворювань. Ендоскопія ШКТ є однією з клінічних областей, в яких азіатські країни є лідерами. Оскільки кількість пацієнтів з ЗЗК різко зростає в Азії, якість обслуговування пацієнтів була значно покращується. Тут представлені дані з діагностики кишкових проявів хвороби Бехчета, простих виразок кишечника, кишкового туберкульозу, які є унікальними для азіатських країн. Це ідеальний підручник з ендоскопії ЗЗК в усіх азіатських регіонах, тоді як висока якість зображень також робить його цінним для практикуючих лікарів усього світу. Книга допоможе всім лікарям, ендоскопістам та дослідникам, що працюють з ендоскопією ШКТ, особливо тим, що зосереджують свою увагу на ЗЗК, щоб покращити свої знання про ендоскопію ЗЗК. Атлас захворювань, що передаються статевим шляхом. Клінічні аспекти та диференціальний діагноз​

За ред. Мауро Ромеро Леаль Пассос​

Це повний курс, що охоплює найбільш значимі ЗПСШ. Цей атлас має приблизно 1000 ілюстрацій, описує особливості кожного захворювання та відповідні аспекти диференціальної діагностики. Написаний провідними фпхівцями в цій галузі, тому містить опис навіть казуістичних випадків. Читач знайде тут сотні фотографій найважливіших хвороб, що передаються статевим шляхом. Кожен розділ присвіченій одній хворобі, добре проілюстрований - від мікроскопії до фото класичних уражень статевих органів і системних проявів. Кожна ілюстрація має докладний опис, надаючи читачеві всю можливу інформацію. Крім того, кожна глава починається з вступу, що розкриває основні аспекти захворювання, такі як етіопатогенез, клінічні прояви; клінічний, лабораторний та диференціальний діагноз; лікування та профілактика. Трансплантаційні інфекції. Четверте видання​

За ред. Пер Люнгман, Девід Снідман, Майкл Боєк​

Оскільки збільшується кількість пацієнтів, які проходять трансплантацію гематотопоетичних клітин або внутрішніх органів, стає все більш важливим глибоке розуміння інфекцій при трансплантації. Ця книга є повним керівництвом останніх досягнень у галузі трансплантаційних інфекцій, містить оновлені рекомендації з хірургічних інфекцій, лікування та профілактики, які легко реалізуються практично. Діагностика, нові препарати і методи трансплантації, а також можливі проблеми, такі як загроза мультирезистентних бактерій і все більше використання трансплантації в країних, що розвиваються. Написана експертами у цій сфері, книга є всеохоплюючим джерелом новітньої інформації про трансплантаційні інфекції та стала надійним керівництвом для медичних фахівців у світі вже протягом майже двох десятиліть. Вона зацікавить спеціалістів з інфекційних захворювань, лікарів-трансплантологів, студентів медичних закладів та всіх медичних працівників, що працюють з хірургічними хворими. Візуалізація інфекцій. Від лабораторії до ліжка пацієнта​

За ред. Санджай К. Джейн​

Серія книг об'єднує багаторічний міждисциплінарний досвід для надання всебічної інформації про молекулярну візуалізацію інфекційних хвороб. Також описана розробка нових технологій візуалізації інфекцій та їх використання в клінічній практиці. Загальна мета видання - стимулювати інтерес та інновації в цій галузі. Ми вважаємо, що ці технології дозволять не лише отримати унікальні знання про патогенез інфекцій, але також прискорити впровадження нових препаратів в практичну медицину. Хоча молекулярна візуалізація вже використовується в клініці, ця книга демонструє, як вона може стати цінним інструментом для клінічних досліджень, лікування хворих, громадського здоров'я та для забезпечення персоніфікованої терапії інфекційних захворювань. Профілактика інфекційних хвороб. Нові перспективи та виклики​

За ред. Г. Бермен, С. Муноз-Прайс, Д. Дж. Морган, Р.К. Мурті​

У цій книзі розглядається розвиток сфери профілактики інфекцій, включаючи контактні заходи безпеки, впровадження технологій, специфічні інфекції та карантинні заходи. Книга узагальнює сучасні дані про попередження інфекцій, висвітлюючи суперечливі питання з різних тем та містить рекомендації щодо безпеки пацієнтів. Звертаючись до актуальних питань, таких як вакцинація від MRSA, вакцинація від C. difficile, вакцини від грипу та катетер-асоційованих інфекцій кровотока, це єдиний текст, який включає в себе попередження та загальні огляди з цілого ряду питань. За авторства експертів у цій галузі, книга містить 32 розділи. Буде цінною для фахівців з профілактики інфекцій, фахівців у галузі охорони здоров'я та безпеки, тих, хто доглядає пацієнтів. Нейропсихіатричні симптоми когнітивних порушень та деменції​

За ред. Ана Вердело, Мануель Гон-альве-Перейра​

Ця книга являє собою сучасний і всебічний огляд нейропсихіатрії різних типів когнітивних розладів широким колом фахівців. Акцент робиться на питаннях діагностики та веденні, когнітивних порушеннях за наявності деменції та без неї, критичній оцінці методологічних аспектів та обмежень сучасних досліджень нейропсихіатрії когнітивних порушень та деменції. Обговорюються нефармакологічні та фармакологічні аспекти ведення хворих, щоб дати вичерпну інформацію про дози, побічні ефекти та взаємодію препаратів, щоб дати читачеві можливість більш безпечно лікувати цими пацієнтами. Ілюстративні випадки передбачають реалістичні сценарії, які є клінічно значимими та легкі для сприйняття. Видання розраховане на неврологів, психіатрів, геронтологів та лікарів загальної практики. Також буде представляти інтерес для лікарів інтенсивної терапії, психологів та нейропсихологів, дослідників та медсестер, клінічних дослідників та методистів. Нейроофтальмологія​

Десмонд П. Кідд​

У цій книзі представлено п'ятдесят клінічних випадків з нейроофтальмології, деякі з яких є загальними, а деякі - рідкісні. Кожен випадок є справжнім викликом для лікаря, як виявляється потім в клінічній практиці. Високоякісні фотографії та зображення випадків описуються разом із діагностичним процесом та веденням пацієнта досвідченом спеціалістом. Короткий огляд важливих аспектів патогенезу та лікування кожної хвороби завершує кожен випадок. Нейроофтальмологія - ілюстровані приклади, повчальні  та легкі для розуміння для лікарів, що працюють у цій галузі, а також для консультантів-неврологів та офтальмологів. Нейровізуалізація болю​

За ред. Лука Саба

За авторства всесвітньовідомих вчених, ця книга розглядає всі технології візуалізації та нові методи аналізу болю, в тому числі нові маркери, біомаркери, профілювання метаболічних та генних масивів разом із клітинними, генетичними та молекулярними підходами. Нещодавні досягнення у методах візуалізації людського головного мозку дозволяють краще зрозуміти функціональний зв’язок шляхів болю, а також функціональні та анатомічні зміни, які виникають у пацієнтів з хронічним болем. Сучасні методи візуалізації дозволили пришвидшити прогрес у розумінні зв’язків у мозку, пов'язаних з розпізнаванням болю і з різними типами модуляції болю. Буде цікавою для радіологів, нейрорадіологів, неврологів та науковців різного рівню підготовки, які працюють у лікарнях та університетах. Загальне керівництво з посттравматичного стресового розладу​

За ред. Колін Р. Мартін, Віктор Р. Преді, Вінуд Б. Патель​

У цьому посібнику аналізуються та обговорюються сучасні проблеми з ПТСР. Книга об'єднує наукові матеріали від провідних фахівців у галузі, що стосуються широкого кола актуальних тем з різних дисциплін. До них належать раннє виявлення ПТСР та подальше лікування, соціологічні та поведінкові випробовування, біохімічні, молекулярні та генетичні дослідження. Маючи більш ніж 125 розділів, сгрупованих у 12 основних розділів, це найбільш повний ресурс з ПТСР.